Contexo hadde tilbudet med lavest pris. Bildet er fra en fjellsikringsjobb Contexo utførte for Statens vegvesen på fylkesvei 13 sør for Ullensvang i Hardanger.
Contexo hadde tilbudet med lavest pris. Bildet er fra en fjellsikringsjobb Contexo utførte for Statens vegvesen på fylkesvei 13 sør for Ullensvang i Hardanger.

Åtte tilbud på veibygging i Kåfjord

Lokale, regionale og nasjonale selskap kom med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har hatt tilbudsåpning for prosjektet Manndalen sentrum i Troms.

Dette er et delprosjekt under tunnelprosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen. Jobben omfatter blant annet bygging av en drøy kilometer E6 fra tunnelinnslaget i Manndalen, med påkobling til eksisterende europavei. I tillegg skal det bygges og utbedres ca. to kilometer kommunal vei og noe fylkesvei.

- Overraskende respons

- Responsen i markedet på denne utlysningen er overraskende god. Vi har fått tilbud både fra lokale, regionale og nasjonale selskaper. Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene, og tar sikte på å kunne signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av juli, sier byggeleder Hans Erling Rekkbø i Statens vegvesen.

Disse kom med tilbud:

 

TilbyderTilbudssum (eks. mva.)
1Hæhre VTS AS94 335 963,00
2Manndalen Maskin AS96 784 939,00
3Målselv Maskin & Transport AS89 306 671,00
4Contexo AS78 300 193,43
5Peab Anlegg AS91 731 903,20
6Bertelsen & Garpestad AS83 749 591,00
7Veidekke AS80 222 858,00
8Mesta AS81 217 455,32

Parkering for tunge kjøretøy

Kontrakten omfatter også bygging av en rasteplass i nærheten av den nye tunnelen. Denne får toalett med innlagt vann, og ved siden av rasteplassen skal det etableres oppstillingsplasser for tunge kjøretøy. Denne kan brukes til gjennomføring av obligatorisk døgnhvile.

I samarbeid med Kåfjord kommune skal også 600 meter av vann- og avløpsanlegget skiftes ut. Til slutt skal entreprenøren sprenge ut ca. 50.000 kubikkmeter fjell rundt Manndalsklubben, for å utvide grøftene langs E6.

- Vi planlegger byggestart i begynnelsen av august, og prosjektet skal være ferdig samtidig med tunnelen gjennom Nordnesfjellet, sier Rekkbø.

Powered by Labrador CMS