E6 Nordbytunnelen er en tunnel på E6 i Akershus. Den ble åpnet 1993 og består av to tunnelløp.

Skifter kjøremønster tre ganger i døgnet

Mandag 21. august starter de omfattende oppgraderingsarbeidene i Nordbytunnelen på E6 i Akershus sør for Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Nordgående løp stenges fram til 18. november, mens sørgående løp får vekselbruk.

- Vi ønsker å påvirke rushtrafikken minst mulig. Derfor gir vi rushtrafikken prioritet, og bruker sørgående løp til å avvikle denne i begge retninger, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

I tillegg er det en fase på natt med møtende trafikk i samme løp. Det etableres fysisk sperre mellom kjørefeltene.

Tider og kjøremønstre

Dette er de tre fasene:

  • 04.30 – 13.00: Nordgående trafikk på E6 ledes inn i sørgående løp.
  • 13.00 – 21.00: Sørgående trafikk går som normalt i sørgående løp.
  • 21.00 – 04.30: Både sørgående og nordgående trafikk ledes inn i sørgående løp (møtende trafikk).

I de to fasene hvor sørgående løp benyttes til å avvikle rushtrafikk, ledes møtende trafikk inn på fylkesvei 156. I rehabiliteringsperioden vil denne vegen oppleve økt trafikk, men ikke etter kl. 21.00.

Skifte av kjøreretning gjøres i løpet av 15 minutter kl. 04.30, 13.00 og 21.00. Da stenges E6 helt.

Kjøremønsteret i helgene vil være tilsvarende, men med noen justeringer avhengig av trafikksituasjon og sesong.

Bergingsbil

I rehabiliteringsperioden vil det bli utplassert fast bergingsbil ved tunnelen, 18 timer i døgnet, og Vegvesenet vil ha to uniformerte biler som patruljerer tunnelen kontinuerlig.

- Hvis et kjøretøy får stans vil de bak ikke kunne passere. Vi setter derfor inn ekstra ressurser for å være raskt på pletten hvis uhellet er ute. Samtidig oppfordrer vi, som alltid, bilførere til å holde kjøretøyet i orden og ha bensin på tanken.

Sommeren 2018 skal det sørgående løpet rehabiliteres, med endrede trafikkmønstre og omkjøringer også da.

For oppdatert trafikkinformasjon, se: www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS