Kontraktsignering fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland. Fra venstre: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Jarle Aakre fra SV betong og Joakim Hetland fra Bjelland.
Kontraktsignering fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland. Fra venstre: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Jarle Aakre fra SV betong og Joakim Hetland fra Bjelland.

Bjelland og SV Betong signerte kontrakt

Kontrakten på bygging av fylkesvei 505 Skjæveland Foss-Eikeland i Rogaland er signert.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og representanter for arbeidsfellesskapet signerte kontrakten i Eigersund fredag 23. juni.

Starter med en gang

- Entreprenøren går i gang med forberedende arbeid. Etter ferien blir det full fart, sier fungerende prosjektleder, Anne Margrethe Skretting i Statens vegvesen.

Arbeidsfellesskapet Bjelland/SV Betong hadde lavest pris av åtte entreprenører, med 342,6 millioner kroner.

Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Målet er å få til en bedre forbindelse mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Støper i seksjoner

Ny fylkesvei 505 må bygges før det er aktuelt med ny næringsvirksomhet i Kvål-området. Veien blir viktig for næringstrafikken og kommer til å avlaste veinettet gjennom Ganddal og Hove.

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet. Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle er byggemetoden: Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet over godsterminalen med det som opplyses å være millimeterpresisjon. Dette blir fjerde gang metoden er brukt i Norge, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I tillegg til brua, blir det bygget nærmere 2,4 kilometer vei, gang- og sykkelveier og flere sideveier. Blant annet til Sandnes garn, boliger og parkering til Vagleskogen.

Alt skal være ferdig senest 1. juni 2019.