Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune sto for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos Voss Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016.
Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune sto for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos Voss Water. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016.

Nytt jernbanespor kutter 7000 vogntog

Etter et spleiselag der Bane Nor gikk inn med 10 millioner kroner, blir sidesporet til Sørlandsbanen - Voss Water i Aust-Agder - igjen operativt fra 15. juni.

Publisert Sist oppdatert

Fra Iveland til Kristiansand Havn er det 40 kilometer. Et spleiselag bidrar med ca. halvparten av totalkostnaden til det jernbanetekniske tiltaket frem til Voss Water.

Sporet, som skulle koste 12-15 millioner kroner, er nå kalkulert til 20,2 millioner.

Sporene til Iveland utgjør en sentral del av Vatnestrøm jernbaneprosjekt, som også støttes av Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Vatnestrøm stoppested på Sørlandsbanen åpnet sommeren 1938. Stoppestedet ble så nedgradert til holdeplass i 1958, og nedlagt i 1989. Nå er altså sidesporet åpnet igjen.

Svingete fylkesveier

Bakgrunnen for nyåpningen, er en søknad fra Voss Water om opprustning av den gamle linjen. 7000 vogntog har de siste årene fraktet vann på svingete og smale fylkesveier forbi fem barneskoler på vei ned til havna ved sjøen.

Det nye vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand én gang i døgnet, og skal driftes av godstogselskapet Cargonet. I fabrikken produseres 75.000 flasker i timen. Vannet blir så plassert i containere, 22 vogner på hvert tog, og volumet er økende.

Fjerner 20.000 tonn CO

At Voss-vannet kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog, har betydning for miljøet.

Konsulent Jon Refseth har med konservative anslag regnet ut en miljøeffekt på 20.000 tonn CO2-ekvivalenter mindre utslipp per år. Fra havna, og opp igjen til fabrikken, tar toget med seg emballasje, tomme flasker, og annet nødvendig materiell til produksjonen.

Ca. 4,7 millioner liter vann transporteres hver måned ut fra Voss Productions i Aust-Agder. To tredjedeler av vannet eksporteres over Atlanteren til USA.

Ettersom majoritetseieren i Voss er et kinesisk investeringsselskap, er potensialet stort for eksport også til Kina, kanskje særlig etter at statsminister Erna Solberg var i Beijing for å myke opp handelsforbindelsene med den asiatiske kjempen.

Porten til Europa

Fra Bane Nors side, understrekes det at EU over tid har jobbet med transportnettverkene sine, og at bevilgningen til Vatnestrøm også må sees i den sammenhengen. Den korteste veien fra Danmark til Norge er Kristiansands-området.

- EU har de siste årene fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen, som understreker at dette medfører nye muligheter for gods på bane. Kristiansen legger til at Bane Nor er positive til å se på tilsvarende jernbaneløsninger for flere regionhavner.

- Det er viktig å samhandle om fellesløsninger om intermodale godsknutepunkter når infrastrukturer skal utvikles og bygges. Sidesporet fra Vatnestrøm er et godt eksempel på realisering av intermodalt knutepunkt, sier Bane Nors trafikkdirektør.

Powered by Labrador CMS