Fra 15. juni kan du søke om personlige bilskilt.
Fra 15. juni kan du søke om personlige bilskilt.

Merk deg 15. juni 2017!

15. juni kan du søke om personlig bilskilt. Les hva som kreves og trykk på lenke til Statens vegvesen i artikkelen.

Publisert Sist oppdatert

For 9000 kroner får du rettigheten til et personlig bilskilt i 10 år. Søknad om personlige bilskilt kan bare leveres gjennom Statens vegvesens selvbetjeningsløsning på nett.

Den digitale tjenesten der du kan søke om personlige bilskilt vil lanseres 15. juni kl. 1100. Hvis det er flere søknader til samme tegnkombinasjon, vil søknaden som først ble registrert hos Statens vegvesen få førsterett til kombinasjonen.

- Vi vet at det er mange som har etterspurt personlige bilskilt, og nå kan vi tilby dette også i Norge. Prisen på 9000 kr er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier Heidi Øwre, seksjonsleder ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Kun elektroniske søknader

Når den digitale tjenesten blir gjort tilgjengelig 15. juni, kan du sjekke om tegnkombinasjonen du ønsker deg er ledig. Hvis den er det, kan du søke om å få tildelt skiltet du ønsker deg. Du kan bare søke gjennom den digitale tjenesten, søknader som kommer på telefon, post, eller e-post vil ikke bli behandlet.

- Det vil være en manuell godkjenning av alle søknader. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor pågangen blir og hvor lang behandlingstiden vil være, sier Øwre.

Krav til tegn og søker

Det er et krav at tegnkombinasjonen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter. Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom.

For å kunne søke om et personlig bilskilt må du:

  • Være fylt 18 år
  • Eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet

Personlig bilskilt kan ikke selges

Hvis tegnkombinasjonen du ønsker deg blir innvilget, vil du få 30 dagers frist til å betale 9000 kroner for rettigheten til skiltet.

Hvis du ikke betaler innen fristen, vil tegnkombinasjonen bli frigitt, og andre kan søke om bilskiltet.

Et personlig bilskilt følger ikke bilen ved salg, men du kan knytte det personlige bilskiltet til din neste bil. Det er ikke tillatt å selge bilskiltet videre til noen andre.