Bygget vei på antagelser - det gikk dårlig

Anleggsarbeid i regi av Statens Vegvesen var årsak til utgliding av vei.

Publisert Sist oppdatert

En granskingsrapport slår fast at anleggsarbeidet til Statens vegvesen var den utløsende årsaken til utglidingen av riksvei13 ved Holven i Granvin i 2016. Rapporten viser at hendelsen kunne vært unngått.

- Det er ikke tvil om at vi har skyld i det som skjedde. Vi skulle gjerne vært dette foruten, og beklager sterkt hendelsen. Rapporten som er lagt frem peker på flere læringspunkt vi må ta tak i, sier Kjartan Hove, prosjektdirektør i Statens vegvesen Region vest.

Det var 27. april i 2016 at større mengder masser raste ut i Granvinsvatnet på riksvei13 ved Holven i Granvin kommune. Ingen personer kom til skade, men 120 meter av riksvei13 ble ødelagt og utstyr forsvant i vannet. Utglidingen skjedde rett ved anleggsområdet til Jobergtunnelen, der Statens vegvesen Region vest er byggherre.

Oppdaget ikke fordypning

I etterkant av utglidningen, bestilte Statens vegvesen Region vest en uavhengig gransking. Formålet var å finne årsak og læringspunkter for å hindre lignende hendelser i framtiden. Granskingsrapporten, som nå er tilgjengeleg, konkluderer med at det var anleggsarbeidet som mest sannsynleg var den utløysande årsaken til utglidingen.

Den viser også at Statens vegvesen ikke oppdaget en fordypning i bunnen av vannet, og som trolig var grunnen til at utglidingen ble så omfattende.

Granskingsrapporten er ellers tydeleg på følgende forhold som medvirket til at åtte dekar (daa) med jordareal skle ut i Granvinsvatnet:

  • Det ble ikke gjort vurdering av stabiliteten i byggegrunnen, og hviken last den kunne tåle i forbindelse med veiarbeidet.
  • Stabiliseringstiltak som ble utført, var basert på antagelser og ikke systematisk analyse.
  • Statens vegvesen hadde manglende kunnskap om topografien i bunnen av Granvinsvatnet langs den aktuelle strandsonen.
  • Det ble ikke utført utvidet prosjekteringskontroll.

God læring

- Det er gjort et godt arbeid med granskingen av hendelsen, og det er tydeleg at vi har sviktet på flere områder både i planleggingsfasen og i byggefasen. Rapporten gir oss viktig og ny informasjon om det som skjedde, og er dermed et godt utgangspunkt for å forbedre vår organisering, sier Hove.

Rapporten har vært drøftet i regionveiledelsen, og det arbeides med å følge opp de viktigste læringspunktene og overføre de til lignende, fremtidige prosjekt.