Ny E16 ved Opperud, Svenådalen og Søtbakkdalen.
Ny E16 ved Opperud, Svenådalen og Søtbakkdalen.

To tilbud på E16-jobb

Statens vegvesen har fått to tilbud på levering av hogsttjenester knyttet til trasé for ny E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om hogsttjenester knyttet til ny E16 i begynnelsen av april. Oppdraget er todelt:

  • Hovedkontrakt som består av hogst av ca. 6500 m3 stående kubikkmasse og ca. 400 dekar rydding og fjerning av greiner og topper.
  • Opsjon på ca. 7500 m3 stående kubikkmasse og ca. 450 dekar rydding og fjerning av greiner og topper. Bakgrunnen for opsjonen, er at det ikke er oppnådd enighet om tilgang hos enkelte grunneiere.

To tilbud

Interesserte firmaer måtte levere inn sitt tilbud innen tirsdag 30. mai klokken 12. Da tilbudsfristen gikk ut, hadde Statens vegvesen mottatt to tilbud:

Firma

Tilbudssum hovedkontrakt

Sum opsjon

Viken Skog BA

578.250 kroner

623.750 kroner

Nortømmer AS

324.247 kroner

402.477 kroner

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens vegvesen før kontrakt med valgt tilbyder kan undertegnes.

Forberedelse til bygging

Statens vegvesen har satt som krav at oppdraget som ligger i hovedkontrakten skal være ferdig i begynnelsen av desember 2017.

Det innebærer at hogstarbeidene kommer til å starte i løpet av sommeren.

Hogsttjenestene gjennomføres som en forberedelse til den kommende byggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum som er ventet å starte i 2018. Ny E16 skal bygges som en tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt i ny trasé.