E6 Follotunnelen. Bilde fra 2014.
E6 Follotunnelen. Bilde fra 2014.

Vegvesenet sa opp entreprenør

Follotunnelen-arbeidet på E6 i Vestby (Akershus) er flere måneder forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen hevet kontrakten med entreprenøren VVB Engineering Ltd, fredag 12. mai på grunn av mangelfull leveranse og fremdrift. Nå starter arbeidet med å anskaffe ny entreprenør som kan ferdigstille prosjektet.

Entreprenøren har ikke hatt den framdriften som avtalt i kontrakten, ifølge Statens vegvesen. Vegvesenet opplyser at de har fulgt opp underveis og gitt mulighet for å rette opp mangler og forsinkelser i henhold til forpliktelsene som byggherre.

- Ingen heldig situasjon

- Det er selvsagt ingen heldig situasjon, og vi beklager at vi måtte gå til det skrittet å si opp en entreprenør, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Nå starter arbeidet med å anskaffe en ny entreprenør som kan ferdigstille prosjektet.

- Vi har vært i kontakt med tre mulige tilbydere og håper å ha en ny entreprenør på plass så fort det lar seg gjøre, sier Karbø.

Oppsigelsen fører til at Follotunnelen tidligst kan stå ferdig rehabilitert innen utgangen av 2017. Arbeidet med å rehabilitere tunnelen startet i april 2016 og skulle være ferdig sommeren 2017.

Tryggere tunnel

Elektroarbeidet omfatter utskifting av belysning, kabler, skilt, vifter, styring og overvåking av tunnelen. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i veibanen, med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen, skal installeres.

Når tunnelen står ferdig skal trafikantene oppleve vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveier.