22. mai signerte prosjekteier Rune Stø, Ahsco (t.v.) og ass. prosjektleder Lars Kr. Dahl, Statens vegvesen kontrakten om omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater i Sør-Fron. Bak: Prosjektleder Kjetil Joten, AHSCO. Foran: Byggeleder Christian Halsa og prosjekteringsleder Lars Erik Solbraa (nærmest).

Vant i Sør-Fron - avvist i Nord-Fron

Ahsco Entreprenør AS var lavest på pris på kontrakter i Sør-Fron og Nord-Fron. I sør vant og i nord ble de avvist.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Mandag 22. mai inngikk Statens vegvesen kontrakt med Ahsco Entreprenør AS om omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater i Hundorp og Harpefoss i Sør-Fron.

Arbeidet i kontrakten omfatter blant annet:

  • Sette opp portaler (stabber av naturstein) for å markere inngangen til tettstedene
  • Generell opprydding og oppstramming av blant annet grøntarealer og beplantning
  • Etablere opphøyde fotgjengerkryssinger og kantstopp for buss
  • Oppstramming av avkjørsler
  • Opprusting og reparasjon av kantstein
  • Til dels bygge nye gang- og sykkelveier/fortau og tilpasse dem til de eksisterende gang- og sykkelsystemene

- Vi ser frem til et godt samarbeid med Ahsco i forbindelse med gjennomføringen av tiltakene i Hundorp og Harpefoss, der tidligere E6 nå skal bygges om til gater og tilpasses tettstedenes nye hverdag. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet og triveligere tettsteder for de som ferdes der, sier assisterende prosjektleder for E6 Biri-Otta, Lars Kristian Dahl i Statens vegvesen.

Mye maskinstyring

Prosjektleder Kjetil Joten i Ahsco sier at de gleder seg til å ta fatt på jobben:

- Dette blir en givende og variert jobb. Siden det blant annet blir mye maskindetaljstyring, får vi også hevet kompetansen hos våre ansatte, sier han.

- Vi trives godt med denne typen oppdrag, og vi håper at folk synes vi har gjort en god jobb når vi er ferdige.

Arbeidet med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater, starter i begynnelsen av juni og skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Kontraktsignering utsatt for Nord-Fron

I Nord-Fron er Stian Brenden Maskinservice AS innstilt til jobben med å gjøre om gamle E6 i Vinstra og Kvam til tettstedsgater.

Signeringen av kontrakten er imidlertid utsatt etter at Ahsco har klaget på avvisningen av sitt tilbud på denne kontrakten. Saken ligger nå til avgjørelse hos Oslo byfogdembete og ventes avgjort i midten av juni.

Powered by Labrador CMS