Sju vil bygge OPS-vei til ca. 4 milliarder kroner

Når veistrekningen er finansiert og bygget, skal den driftes i 20 år som en del av kontrakten. Sju grupperinger, med til sammen over 40 firmanavn, er notert i åpningsprotokollen.

Publisert Sist oppdatert

Sju grupperinger har meldt sin interesse for OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum i Hedmark. Det er, ifølge Statens vegvesen, mer enn ti år siden et veiprosjekt ble lagt ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS).

- Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

I flere av grupperingene er det bygget samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap.

Prosjektformen OPS innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Frem til 12. juni gjennomgår Vegvesenet selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og velger tre av de sju til videre dialog og forhandlinger om OPS-kontrakten.

Selskapene som blir med videre, velges på basis av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet.

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum

Veiprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.

  • Ti km ny 2/3-felts hovedvei og 15 km 4-felts motorvei.
  • Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 milliarder kroner
  • Prekvalifisering: april–juni 2017