Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Det har tatt oss noe tid å se alle konsekvensene

Statens vegvesen forandrer anbefalingen for E18-utbygging. Etter en ny gjennomgang ønskes nå en sammenhengende E18-utbygging fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen vil ha en sammenhengende utbygging av E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

- Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Velger bort kompromiss

Mandag 15. mai sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren. 

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er et kompromiss om at første etappe av E18 Vestkorridoren skulle være Lysaker – Strand med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu.

Trinn 1 av Oslopakke 3-avtalen skal stadfestes av Stortinget gjennom behandling av en egen stortingsproposisjon, som behandles før sommeren.

- På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, sier Gustavsen.

Store konsekvenser

I sin vurdering peker Vegvesenet på at å bygge E18 bare til Strand gir høyere miljøbelastning. Flere hus må rives og det er uheldig for trafikkavviklingen i området.

Kompromissløsningen gir dobbel byggetid og representerer en ekstrakostnad på ca. 200 millioner kroner, ifølge Vegvesenet.

Siden Strand-området er komplekst både planmessig og byggeteknisk, må det forskutteres 600 millioner kroner for bygging av deler av Høviktunnelen allerede i etappe 1 med Bærumsdiagonalen.