Tror ikke vinterdekk øker sikkerheten

Svenske Transportstyrelsen ønsker ikke å innføre krav om vintedekk på alle hjul på tunge kjøretøy, slik det ble innført i Norge 1. januar 2015.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge styrelsen har ikke studier vist at ulykkesrisikoen er mindre med vinterdekk på alle hjul målt mot dagens svenske krav om vinterdekk på drivaksler.

At ulykkene har gått ned på tyngre kjøretøy i Norge de siste årene, mener svenskene kan tilskrives andre faktorer enn vinterdekk på alle hjul. Det er Trailer.se som melder dette.

Svenskene mener også at vinterdekk på alle hjul vil være fordyrende for samfunnet og næringslivet, og at det er miljøskadelig på grunn av økte kulldioksidutslipp.