Fra venstre: Geolog i Franzefoss, Oliver Queck, Peter Stølen i NVE og Gregory Bouquet fra Sintef.
Fra venstre: Geolog i Franzefoss, Oliver Queck, Peter Stølen i NVE og Gregory Bouquet fra Sintef.

- Dette er aldri gjort i Norge før

Sintef og NVE var på Steinskogen Pukkverk for å teste om de kan bruke kamerateknologi til å analysere steinmasser.

Publisert Sist oppdatert

3. mai var Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Sintef på Franzefoss' pukkverk på Steinskogen for å teste ulike analyseverktøy for måling av størrelsesgradering på steinmasser. De undersøkte om de kan bruke kamerateknologi til å finne ut av hvor mye finstoff og grove steinfraksjoner det er i en steinleveranse.

- Vi ønsker å undersøke hvilke verktøy som finnes på markedet og i hvilken grad disse kan benyttes til å kontrollere steinmassene vi bruker til flomsikring. I sikringsprosjekter benyttes det ofte samfengte steinmasser, og det er en utfordring å kontrollere og dokumentere størrelsesgraderingen på leveransene, sier Peter Stølen i Skred- og Vassdragsavdelingen i NVE.

Gir bedre kontroll

I dag er det mest nærliggende å kontrollere steinleveransene ved utsortering og sikting, men dette er en metode som både er kostnads- og tidkrevende. I de fleste tilfellene blir derfor steinleveransene bedømt ut fra visuell betraktning, og betraktningen er ofte grov og egner seg lite som dokumentasjon.

Sintef tester derfor nå ut om man kan beregne steinstørrelsesfordelingen ved hjelp av et dataprogram som analyserer gråtonene i et bilde tatt med et vanlig mobilkamera. De tester også ut om man kan finne steinstørrelsesfordelingen ved bruk av et 3D-kamera som måler avstanden fra kameraet til steinmassen.

- Utsortering og sikting av steinleveransene er kostbart og tidkrevende. Om det viser seg at kamerateknologi kan benyttes til å dokumentere størrelsesgraderingen til en masse, kan det gi oss bedre kontroll på massene, sier Stølen.

- Aldri testet i Norge før

Det er NVE som leder prosjektet og som har engasjert Sintef til å utføre undersøkelsene. Lignende metode er blitt brukt til å måle blant annet størrelse på fisk tidligere, men den har aldri blitt testet på stein i Norge før, ifølge NVE.

- Foreløpig ser det ut til å fungere på stein også, men jeg har ikke analysert de individuelle bildene ennå, sier Gregory Bouquet fra Sintef i en pressemelding.

Selv om metodene først og fremst testes mot flomsikring, tror geolog i Franzefoss, Oliver Queck, at kamerametoden også kan brukes i bergverksdriften.

- Vi kan sammenligne kameraresultatene med det vi dokumenterer til daglig på laboratoriet. Hvis vi ser at det blir relativt like resultater, kan vi vurdere å bruke metoden til å dokumentere for eksempel et lastebillass med pukk i fremtiden, sier han.

- Viktig å bidra

Queck synes det var interessant å ha besøk av NVE og Sintef på Steinskogen, og mener det er viktig å bidra til forskning.

- Det har blitt mer ekstremvær de siste årene og flomsikring har blitt viktigere og viktigere. Hvis vi kan være med å bidra ved å gi forskere tilgang til bruddene våre, gjør vi det med glede, sier han.