Opphøyd kjøreareal ved Kvam kirke og Fredsparken som binder de to sammen og gjør det mulig å åpne opp mot Fredsparken for å gjøre den mer synlig og attraktiv.
Opphøyd kjøreareal ved Kvam kirke og Fredsparken som binder de to sammen og gjør det mulig å åpne opp mot Fredsparken for å gjøre den mer synlig og attraktiv.

Ahsco lavest på to kontrakter

Det kom fem tilbud på gatebygging i Nord-Fron og fire tilbud på gatebygging i Sør-Fron innen de oppsatte fristene.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har lyst ut to kontrakter på bygging og omgjøring av gamle E6 til tettstedsgater i Nord-Fron og Sør-Fron. Fem entreprenørselskaper totalt hadde levert tilbud på de to kontraktene da tilbudsfristen gikk ut henholdsvis 19. og 21. april.

Gamle E6 gjennom Kvam, Vinstra, Harpefoss og Hundorp skal bygges om til tettstedsgater. Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene og gjøre dem tryggere og triveligere for myke trafikanter.

Tilbud Nord-Fron

De som ønsker å bygge tettstedsgatene i Kvam og Vinstra er:

TilbyderTilbudssum
Ahsco Entreprenør AS        27.713.383 kr
Anlegg Øst Entreprenør AS 29.230.507 kr
Anleggsgartner Arnesen AS    34.680.805 kr
K. A. Aurstad AS                                   37.110.847 kr
Stian Brenden Maskinservice AS        30.143.382 kr

Sør-Fron

De som ønsker å bygge tettstedsgatene i Harpefoss og Hundorp er:

TilbyderTilbudssum
Ahsco Entreprenør AS   12.696.725 kr
Anlegg Øst Entreprenør AS  16.200.700 kr
Anleggsgartner Arnesen AS   15.822.099 kr
Stian Brenden Maskinservice as  18.036.123 kr

Laveste bud gjelder

- Vi er godt fornøyd med antall tilbydere som har vist interesse for oppdraget, sier byggeleder Christian Halsa i Statens vegvesen.

- Nå skal vi gå gjennom tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som er avgjørende. Det er planlagt at kontraktene skal tildeles slik at byggearbeidene kan starte i slutten av mai, sier Halsa.

Arbeidene med å gjøre om gamle E6 til tettstedsgater skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Dette skal gjøres

Arbeidet i kontraktene omfatter blant annet følgende tiltak:

  • Generell opprydding og forskjønning av tettstedene
  • Bygge portaler av natursteinsstabber for å markere start og slutt på de fire tettstedsgatene
  • Etablere opphøyde fotgjengerkryssinger og kantstopp for buss
  • På Vinstra skal det også blant annet bygges en sykkelvei med fortau
  • Arbeid med kantstein
  • Tilpasse gangsystemene