Kjetil Mjønerud er stolt av veihøvelen sin.
Kjetil Mjønerud er stolt av veihøvelen sin.

- Veihøvelførere er viktige

- Gode veihøvelførere er noe som trengs i Norge. Det er ikke så mange som kan det lenger.

Publisert Sist oppdatert

Det er Erlend Andreas Edvardsen som sier dette til AT.no. Han er avdelingsingeniør i Gjerdrum kommune, Tekniske tjenester, der han er fagansvarlig for vei.

Han ønsker å fremheve hvor viktig det er å sette av nok penger til å gjøre en skikkelig jobb på vedlikeholdet av grusveier slik at man slipper «brannslukking» senere.

Erfaren maskinfører og lastebilsjåfør

Tekniske Tjenester i Gjerdrum kommune har en egen slepe-høvel som brukes til mindre veihøvel-oppdrag.

- Til hovedhøvlingen foretrekker vi å benytte større, innleid utstyr, også på grunn av at kapasiteten fort blir sprengt dersom vårt eget driftspersonell ved tekniske tjenester skal utføre alt selv, sier Edvardsen.

Gjerdrum leier inn veihøvel med fører fra nabokommune Sørum.

Arne Granerud i Granerud Transport AS leverer varene.
Arne Granerud i Granerud Transport AS leverer varene.

- Høvelkjører Kjetil Mjønerud innehar en unik kompetanse som man er helt avhengig av for å beholde kvaliteten og fremkommeligheten på veiene. Sammen med Kjetil bistår den erfarne lastebilsjåføren Arne Granerud, fra Gjerdrum, med å kjøre ut grus med høy kvalitet, sier avdelingslederen.

Når veien er jevn, kjøres det på kalsiumklorid for å få en hard overflate samt for å motvirke støving.

Grøfting blir også prioritert utover sommeren da dette senker vanninnholdet i veifundamentet, opplyses det fra Gjerdrum.

Pengebruk

I Norges over 400 kommuner er det naturlig nok fokus på budsjetter og måter å spare penger. Edvardsen ønsker, som den engasjerte fagmannen han er, å vise politikere og kommunale ledere at det er penger å spare på å gjøre veivedlikeholdet på kommunale veier godt og nøyaktig.

Selv om det koster ekstra der og da å bygge solide veikropper, spares det penger på mindre lapping senere i sesongen.