Prosjektleder for Rv 3/25 Ommangsvollen Grundset, Taale Stensbye (t.v.) og prosjektleder i JR Anlegg AS, Jon Arve Rognerud signerte kontrakten. Foran (t.v) SVVs byggeleder Stein Søbakken og JR Anleggs anleggssleder Jon Olav Mo.
Prosjektleder for Rv 3/25 Ommangsvollen Grundset, Taale Stensbye (t.v.) og prosjektleder i JR Anlegg AS, Jon Arve Rognerud signerte kontrakten. Foran (t.v) SVVs byggeleder Stein Søbakken og JR Anleggs anleggssleder Jon Olav Mo.

JR Anlegg signerte riksvei-jobb

JR Anlegg AS skal utføre arbeider langs riksvei 25 i Løten og riksvei 3/25 i Elverum.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 23. mars signerte prosjektlederne Taale Stensbye (Statens vegvesen) og Jon Arve Rognerud (JR Anlegg AS) kontrakten.

Arbeidene starter rett etter påske og skal utføres på Ånestad i Løten og på Grindalsmoen i Elverum.
På Ånestad skal det anlegges nye lokalveier med en samlet lengde på ca. 700 meter, og det skal etableres gang- og sykkelvei langs riksvei 25 over en strekning på 800 meter.

På Grindalsmoen skal fellesstrekningen mellom riksvei 25 og riksvei 3 utvides fra tre til fire felt over en strekning på 800 meter. Det skal også anlegges to rundkjøringer som en del av ny adkomst til Grindalsmoen Næringspark. Det skal også bygges 1000 meter lokalveier, 1 300 meter gang- og sykkelveier og to kulverter for gang- og sykkelveier.

Riksvei 3/25 Ommangsvollen-Grundset skal bygges ut som et OPS-prosjekt. Årsaken til at arbeidet på Ånestad og Grindalsmoen skal gjennomføres utenom hovedjobben, er at arbeidene som denne entreprisen omfatter ikke inngår i fremtidig riksvei 3 eller riksvei 25.

JR Anleggs anbud var på 68 millioner kroner. Anleggsperioden varer ut november 2017.