Kontrakten «EPC Civil Oslo S» omfatter blant annet bygging av en lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor, gjennom/under det kulturhistorisk viktige området i Middelalderparken og Klypen-området.

Bane Nor anker dom

Bane Nor anker dommen om å betale Skanska over 300 mill. kroner etter at Condotte ble tildelt Follobane-kontrakten «EPC Civil Oslo S».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I dommen har Oslo Tingrett fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om «positiv kontraktsinteresse» på 306.955.410 kroner.

- Bane Nor har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i en pressemelding.

Statsforetaket er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal rettsanvendelse og mener fremdeles det ikke er grunnlag for Skanskas krav.

I motsetning til hva tingretten legger til grunn, mener Bane Nor det ikke er grunnlag for å avvise Condottes tilbud ettersom det «oppfylte alle relevante krav i konkurransen og at det derfor ikke er begått noen erstatningsbetingende feil».

Derfor ønsker Bane Nor å prøve saken i sin helhet av lagmannsretten, og vil inngi anke innen ankefristen mot slutten av april.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS