Lemminkäinen signerte kontrakter med LNS

Skal legge til sammen ca. 30.000 tonn asfalt på to prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Lemminkäinen Finnmark/Harstad har signert kontrakt med Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) på asfaltering av to viktige prosjekter. Lemminkäinen skal asfaltere prosjektet T11 E6 Storsandnes – Langnesbukt, og Bjarkøyforbindelsen. Totalt er det ca. 34.000 tonn asfalt som skal legges.

- Leonhard Nilsen og Sønner AS er en svært viktig og kompetent entreprenør i regionen. Vi er glade for at de har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser frem til et godt samarbeid med LNS, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.

Den strakeste veien

I prosjektet «E6 Alta vest» skal Statens Vegvesen oppgradere dagens E6 til stamveistandard. Strekningen Storsandnes-Langnesbukt er én av seks delstrekninger Her skal noe vei oppgraderes, og det skal bygges drøyt to kilometer tunnel. Veien skal være ferdig i løpet av 2017.

- I Lemminkäinen lever og ånder vi for og av bedre veier. Å være med på oppgradering av dagens dårlige E6 er meningsfullt. Vi vil jo at folk skal få kjøre E6, den strakeste veien, også i fremtiden, humrer Tangen med referanse til den kjente DDE-hiten.

Knytter lokalsamfunn sammen

Bjarkøyforbindelsen er det største veiprosjektet Troms fylkeskommune driver. Her skal øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy få veiforbindelse som binder dem tettere til Harstad.

Det største løftet er en undersjøisk tunnel på 3,2 kilometer. Tunnelen har et fall på 129 meter til det laveste punktet. Prosjektet skal være avsluttet sommeren 2018.

- Veiforbindelser er viktig for utviklingen i lokalsamfunn. Bjarkøy er allerede en del av Harstad kommune, og vil med den nye tunnelen være knyttet sammen med resten av kommunen. Vårt bidrag er asfalteringen, men vi er med på noe som er stort og viktig, sier Tangen.

Viktig for Lemminkäinen

E6-prosjektet skal ha 20.000 tonn asfalt, mens Bjarkøyforbindelsen skal ha 14.000 tonn asfalt. Prosjektene gir aktivitet utover i 2017:

- De nordligste fylkene er viktige for Lemminkäinen. Det er også viktig for oss at samarbeidspartnerne våre velger oss om igjen, det viser at vi er konkurransedyktige, sier Tangen.

Arbeidet i Storsandnestunnelen starter opp nesten umiddelbart, mens på Bjarkøyforbindelsen begynner asfalteringen litt senere.

- Totalt er det 15 til 18 personer som vil være i aktivitet på disse to prosjektene utover året, sier Tangen.