Volvo rivemaskin på biodiesel i arbeid for Norsk Saneringsservice. Bildet er fra rivingen av Jordal Amfi i Oslo. Dette er en fossilfri anleggsplass med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som byggherre.
Volvo rivemaskin på biodiesel i arbeid for Norsk Saneringsservice. Bildet er fra rivingen av Jordal Amfi i Oslo. Dette er en fossilfri anleggsplass med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som byggherre.

- Må over på biodrivstoff

Statens vegvesen kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene.

Publisert Sist oppdatert

Tiltak er på gang for å få maskiner og materialer med mindre CO2-utslipp.

- Vi må få i gang skiftet fra avgiftsfri rød diesel til biodrivstoff eller elektrisk drift. Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene, sier Karl Sigurd Fredriksen på vegnett.no.

Han leder prosjektet Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK) i Statens vegvesen.

Den viktigste problemstillingen i dag er tilgangen på «avansert biodiesel» som ikke kommer til fortrengsel for produksjon av mat, eller fører til storstilt skogsdrift som tapper skogens C02-lagre:

- Den teknologiske virkeligheten er at vi ikke har alternativ som kan erstatte diesel for tyngre mobilt anleggsutstyr. Skal biodrivstoff være en viktig del av klimaløsningen, blir vi raskt avhengige av en nasjonal produksjon basert på avfall, i hovedsak fra skog. De nasjonale ambisjonene for biodrivstoff til veitrafikken er allerede store, sier Fredriksen.

Målet i etatenes grunnlagsdokument for NTP, er 40 prosent reduksjon av klimautslipp fra anlegg og 50 prosent reduksjon fra drift på årsbasis innen 2030.

Les mer om hva KraKK vil ha på plass i anleggsbransjen samt veidrift på vegnett.no.