Opptakskrav til studiet er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem år relevant yrkeserfaring. Bildet er fra Time vgs' øvelsesfelt der grunnlaget for fagbrev kunne legges. (Linjene innen anlegg og mekanikk som var på Time VGS ble flyttet til Øksnevad VGS da det ble bygget ny skole på Bryne.)
Opptakskrav til studiet er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem år relevant yrkeserfaring. Bildet er fra Time vgs' øvelsesfelt der grunnlaget for fagbrev kunne legges. (Linjene innen anlegg og mekanikk som var på Time VGS ble flyttet til Øksnevad VGS da det ble bygget ny skole på Bryne.)

Ta nettbasert anleggsutdanning – mens du er i jobb

MEF (Rogaland/Agder), Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS), Teknisk Senter og flere fagskoler i sør har gått sammen om deltidsstudiet Anlegg 2017-2020.

Publisert Sist oppdatert

Deltidsstudiet er tilpasset ansatte i anleggsbransjen. Undervisningen gjennomføres i tidsrommet januar - april og september - desember. Størst undervisningsbelastning er lagt til januar og februar hvert år. Studiets varighet er tre år.

- Vi gjør litt for å tilpasse studiet bedre til bransjen. Nettbaserte deltidsstudier er ikke nytt, men det å starte i september og avslutte til påske er nytt. Jeg vet av egen erfaring at eksamenspress i slutten av mai ikke er et sjakktrekk for en som er midt inne i den travleste tiden. Men januar-februar er bedre. Derfor legger vi et ekstra trykk der. Og så legger vi den ene dagen med full undervisning til fredag. Da er mange pendlere hjemme, sier daglig leder for Teknisk Senter i Flekkefjord, Arne Birkedal.

Undervisningstiden

Undervisningsperioden er lagt opp med sanntidsundervisning kl. 8.00 til 15.00 fredager (og hver mandag i januar og februar) via nettet eller ved oppmøte på aktuell skole (se skolene lenger ned i teksten). Det er også sanntidsundervisning kveldstid onsdager og torsdager fra kl. 18.00 til 21.00 via nett eller oppmøte.

Undervisningen vil normalt gjennomføres med faglærer lokalisert ved én av de samarbeidende skolene samtidig som den video-overføres til andre.

Skolene som deltar, er Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS), Fagskolen Telemark, Fagskolen i Kristiansand, Sørlandets fagskole i tillegg til Teknisk Senter i Flekkefjord og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Rogaland og Agder-fylkene.

Undervisningen lagres på SOTS’ mediaside for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning.

For hele Norge – men nærhet er en fordel

AT.no har stilt Arne Birkedal noen spørsmål om studiet:

- Kan studenter fra hele Norge ta studiet via nettet?

- Ja alle kan søke, opplegget er totalt nettbasert. Men for gjennomføring av studiet over tre år, er det en stor fordel å tilhøre en gruppe. Vi skal ha frammøtested på hver av skolene hvor studentene samles for å følge undervisningen sammen. Men du kan sitte alene hvor som helst og følge undervisningen. Så det er mulig for studenter å søke fra hele landet.

Arne Birkedal.pngDaglig leder for Teknisk Senter i Flekkefjord, Arne Birkedal, er en av dem som arbeider med å starte Anleggsstudiet 2017-2020. Foto: Klaus Eriksen- Kreves det oppmøte på et lærested i løpet av årene?

- Det vil være oppstartsmøte september 2017 i Stavanger. Ellers vil undervisningen foregå på nett. Undervisningen vil bli overført til våre steder i Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand og Porsgrunn. Dette for at studentene skal kunne møtes. Men det er ikke et krav. Man kan følge studiet på nett.

- Hvilke fag skal undervises og hva slags tittel/utdanning kan studentene skilte med etter studietiden?

- Studiet er oppdelt i redskapsemner som matte, fysikk og norsk-engelsk kommunikasjon, samt ledelse, markedsføring og økonomi. Grunnlagsemner som byggeprosess, søknadsprosedyrer, geomatikk, anbud og kontrakter er også med. Det er fordypningsemner som går på kommunalteknikk, landmåling, anleggsdrift, faglig ledelse, prosjektering, fjellarbeid med mer. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt. Tittelen blir noe slikt som fagskoletekniker eller fagskoleingeniør. Studiet er i endring og regjeringen har i Stortingsmelding nr. 9 lagt opp til at Fagskolestudiet skal løftes opp. Dette kan gjøre at studiepoeng på fagskolen blir mer kompatible med studiepoeng på høyere utdanning. Dette vil gjøre noe med statusen studiet gir.

- Hvor mange søkere må dere ha for å starte opp til høsten?

- Vi har satt et maks antall på 30+ for studiet. Det blir nok raskt fullt. En klasse er til vanlig 15 stk. og det er nok det minste antallet vi vil starte med.

- I informasjonen om studiet på skolenes sider står det at oppstart av studiet krever styregodkjenning. Hva betyr dette?

- Dette er en passus som ligger i informasjonsskrivet som går på nok antall studenter og at alle studier må godkjennes av styret.

- Dersom det første året er vellykket – kommer dere til å starte nytt kull høsten 2018, 2019 osv?

- Personlig tror jeg ventelisten blir såpass stor til dette studiet, at vi allerede før oppstart 2017 har grunnlaget for oppstart til 2018. Men vi vet ikke. Det har vært liten søknad til fagskole innen anlegg tidligere. Det har skolene merket over lengre tid. Men vi gjør en jobb nå for å løfte studiet. Og behovet er stort når vi tenker på nye krav som kommer. Jobben er å få bedrifter og ansatte til å tenke at dette er positivt både for bedriften og for den enkelte ansatte.

Opptakskrav, oppstart og kostnader

Opptakskrav til studiet er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem år relevant yrkeserfaring.

Søknad med nødvendig dokumentasjon sendes til SOTS. Frist for innsending av søknader er fredag 2. juni 2017. Oppstartmøtet er planlagt å være 1. september 2017.

SOTS er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium.

Kostnader/egenandel er oppgitt til 10.000 kroner per år, i tillegg til utgifter til PC, kalkulator, «el skrivebrett og læremidler». Utgifter i forbindelse med reise og opphold ved oppstart i Stavanger kommer også i tillegg.