Veidekke Entreprenør er en av de prekvalifiserte til E6 Arnkvern - Moelv. Bildet er fra 2013, da Veidekke bygget på Fellesrosjektet E6 Dovrebanen, i joint venture med Hochtief Solutions AG, noen kilometer sør for Arnkvern. Hæhre Entreprenør hadde også en parsell på dette prosjektet.
Veidekke Entreprenør er en av de prekvalifiserte til E6 Arnkvern - Moelv. Bildet er fra 2013, da Veidekke bygget på Fellesrosjektet E6 Dovrebanen, i joint venture med Hochtief Solutions AG, noen kilometer sør for Arnkvern. Hæhre Entreprenør hadde også en parsell på dette prosjektet.

Fire prekvalifisert til storkontrakt

Ni entreprenører ville bygge E6 Arnkvern - Moelv. Nå har Nye Veier AS offentliggjort navnene på fire som får komme med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Ni entreprenører søkte om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern – Moelv. Av disse er fire prekvalifisert til å gi tilbud; Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS.

- Vi er glade for den store interessen rundt prosjektet Arnkvern – Moelv. Det var skarp konkurranse mellom mange godt kvalifiserte søkere. Nye Veier har valgt å gå videre med fire entreprenører som nå skal konkurrere om oppdraget, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland i en nyhetsmelding.

De ni søkerne er grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, en prosess gjennomført med egne evalueringsgrupper, opplyser Nye Veier. Resultatet er at fire tilbydere blir med videre i prosessen.

- Vi må være helt sikre på at tilbyderne som går videre til neste runde har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt. Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende vei med relativt høy trafikkmengde og det er flere kryssende veier, store kryss og en tunnel i entreprisen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

- De fire som er innstilt skiller seg ut ved at de alle har gode besvarelser og oppnår dermed relativt lik poengsum, sier Moshagen.

Disse ble ikke prekvalifisert:

Astaldi S.p.A, Itinera S.p.A, Roadbridge Aibel Joint Venture, Sacyr Construccion S.A. og Salini Impregilo S.p.A.

Dette ble vurdert

I vurderingen av tilbyderne, er det tre faktorer som er vektet inn:

  • Erfaring fra tilsvarende arbeider: Tilbyderen skal ha gjennomført samferdselsprosjekter på en måte som viser god gjennomføringsevne, god kontraktstyring og god samarbeidsevne med byggherren.
  • HMSK: Tilbyders ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet, sikring, ytre miljø og kvalitet.
  • Samfunnsansvar: Tilbyders rolle som samfunnsaktør.

Det er også stilt økonomiske krav, krav til skatte- og merverdiattest, samt firmaattest.

Tilbudsfasen gjennomføres som en BVP-konkurranse (Best Value Procurement). BVP er en metodikk for innkjøp som skal sikre at man velger den beste leverandøren for å nå målene i prosjektet. Metoden skal sikre eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren. Dette er det andre veiprosjektet i Norge som gjennomføres etter BVP-metoden.

Maksimalt seks tilbudssider

De fire tilbyderne får konkurransegrunnlaget 17. mars og de skal levere sitt tilbud 9. juni.

Tilbudet skal, i henhold til BVP-metoden, være på maksimalt seks sider. Videre blir tilbudet evaluert og nøkkelpersoner intervjuet, før Nye Veier velger foretrukket entreprenør i begynnelsen av juli.

Deretter følger en konkretiseringsfase der entreprenøren får mulighet til å utdype tilbudet. Målet er å signere kontrakt i oktober 2017.

- Veistrekningen er 24 km. Arnkvern – Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021, sier Moshagen.