Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Hæhre tildelt 1,8-milliarder-kroners prosjekt

Nye Veier AS har valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal.

Publisert Sist oppdatert

Etter «en grundig evalueringsprosess» har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i «konkretiseringsfasen». Tilbudet fra Hæhre er på ca 1.8 milliarder kroner.

Best Value Procurement

- Vi er glade for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess og fått bekreftet at Nye Veiers gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Denne anbudsrunden bidrar betydelig til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere veibyggingen og få mer trafikksikker vei for pengene. Tildelingen viser også at det er offensive entreprenører med spesialkompetanse på veibygging som vinner slike konkurranser, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo, sier om gjennomføringsmodellen, «Best Value Procurement»:

- Best Value Procurement er en metode for både anskaffelse og prosjektgjennomføring som sikrer at vi velger den beste leverandøren til å gjennomføre prosjektet. Det gir både eierskap til prosjektet, involvering og balansert risikohåndtering. Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Ved å bygge ut hele strekningen på 18 km kan vi ta ut stordriftsfordeler blant annet gjennom mer effektiv massehåndtering. Dette bidrar til lavere kostnader for samfunnet og for trafikantene.

Signerer kontrakten 10. mai

Kjernen i Best Value Procurement-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder.

Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti BVP pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Frem mot slutten av april skal Hæhre Entreprenør i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019.