Anders Nordahl (t.v.) fra firmaet Brødrene Nordahl AS og Anders Aamodt fra Statens vegvesen undertegnet onsdag 22. februar kontrakten om bygging av gang- og sykkelvei langs Odalsveien.
Anders Nordahl (t.v.) fra firmaet Brødrene Nordahl AS og Anders Aamodt fra Statens vegvesen undertegnet onsdag 22. februar kontrakten om bygging av gang- og sykkelvei langs Odalsveien.

Signerte Odalsvei-kontrakt

Vegvesenet har inngått kontrakt med Brødrene Nordahl AS.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen undertegnet onsdag 22. februar kontrakt med Brødrene Nordahl AS om bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 177/181.

Anleggsarbeidene starter i slutten av februar 2017 og arbeidene skal være ferdig sommeren 2018.

Firmaet Brødrene Nordahl AS skal på oppdrag for Statens vegvesen:

  • Bygge 1,6 kilometer ny gang- og sykkelvei langs fv. 177/181 Odalsveien mellom Vilberg og Finnbråtavegen. Gang- og sykkelveien skal bygges på nordsiden fylkesveien.
  • Bygge om fylkesveien på en strekning på 300 meter.
  • Bygge busslommer, avkjøringsveier, naturstensmurer, gatebelysning og vann- og avløp.

Brødrene Nordahl AS vant oppdraget i konkurranse med elleve andre tilbydere.