Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Oslo havn.

Nå skal gods vekk fra vei

Ny tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Regjeringen styrker sjøtransportens konkurransekraft og bidrar til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Det er i 2017 satt av 82 millioner kroner til en ordning redere (og rederier) i EØS-området kan søke om tilskudd til prosjekter som fører til godsoverføring og har en nytteeffekt for samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tilskudd kan tildeles prosjekter som bidrar til å realisere nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgraderer eksisterende tilbud, mellom havner i EØS-området. Prosjektene må føre til godsoverføring fra norske veier til sjø, ha en nytteeffekt for samfunnet og må kunne drives videre uten tilskudd etter tilskuddsperiodens utløp.

- Dette har også annen nytteverdi for samfunnet. Mer gods fra vei til sjø betyr færre trailere på veien, noe som gir miljøgevinst, frigjør kapasitet på norske veier og bedrer trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen. Kystverket kan også veilede søkere i søknadsprosessen. All relevant informasjon om ordningen, årlige tilskuddsmidler og frister på Kystverkets hjemmeside: www.kystverket.no/godsoverforing

Powered by Labrador CMS