Kart over fylkesvei 17/ fylkesvei 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Nord-Trøndelag.
Kart over fylkesvei 17/ fylkesvei 720 Dyrstad-Sprova-Malm i Nord-Trøndelag.

Ny fylkesveistrekning åpnes 2019

Nå er finansieringsplanene på plass.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet la fredag 10. februar frem forslag om finansiering av prosjektet Dyrstad - Sprova - Malm på fylkesvei 17 og fylkesvei 720 i Nord-Trøndelag for Stortinget.

Det er lagt opp til etappevis utbygging med utbedring og ombygging av fylkesvei 17 på strekningen Dyrstad - Sprova og omlegging av fylkesvei 720 til Malm som første trinn. Trinn to skal omfatte tiltak på fylkesvei 17 videre nordover fra Sprova til Namsos.

Finansieringen er basert på en 50/50-fordeling mellom fylkeskommunale midler og bompenger. Det blir anleggsstart i 2017, med åpning for trafikk høsten 2019.

Fylkesvei 17 er hovedveg mellom Steinkjer og Namsos. Sammen med fylkesvei 720 knytter de to fylkesveiane sammen Innherreds-kommunene og kommunene på Fosen og i Namdalen.