Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen er glad for å få Kanonaden med på laget.
Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen er glad for å få Kanonaden med på laget.

AF gjennomfører kjøp av Kanonaden Entrepenad

AF Gruppen har inngått endelig avtale og gjennomfør kjøp av 70 prosent av aksjene i Kanonaden Entrepenad AB. De siste 30 prosent av aksjene eies av nøkkelpersoner i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Transaksjonen omfatter selskapets heleide datterselskaper Kanonaden Entreprenad Öst AB, Bergbolaget i Götaland AB og Kanonaden Täkt och Förvaltning AB.

Kanonaden Entreprenad AB er et svensk anleggsselskap som ble grunnlagt i 1983 og har hovedkontor i Nässjö i Småland. Selskapet utfører oppdrag i innen grunnarbeid, vann- og avløpsarbeid, betongarbeid, fjernvarme, kabellegging, vindkraft og veibygging, og opererer i Sør-Sverige inkludert Stockholm og Gøteborg. Kanonaden Entreprenad AB og dets datterselskaper hadde en omsetning i 2016 på 708 millioner svenske kroner og har 188 ansatte.

Selskapsverdi for 100 prosent av Kanonaden Entrepenad AB er vurdert til 260 mill. svenske kroner. Oppgjøret for 70 prosent av aksjene vil bestå av 318.766 aksjer i AF Gruppen ASA til kurs 153,40 norske kroner per aksje og 131 millioner svenske kroner i kontant betaling i dag.

Kontantbeløpet som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

- Vi er svært glade for å få Kanonaden med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Dette oppkjøpet er helt i tråd med AFs strategi mot 2020, som innebærer en større satsing i Sverige. Gjennom denne avtalen har vi gode muligheter for å ta del i et voksende svensk anleggsmarked, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Intensjonsavtalen med Kanonaden Entrepenad AB ble børsmeldt 21. oktober 2016.

Powered by Labrador CMS