Mange står sammen om, og samarbeider med, professoratet ved NTNU. På et pressemøte, der detaljer om professoratet ble kjent, hos Vegdirektratet i Oslo var, fra venstre: Lena E. Bygballe (leder av Senter for byggenæringen ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI), Anette Aanesland (dir. teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier AS), Carl Thodesen (instituttleder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU), Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) og Trond Bølviken (direktør for strategi, forbedring, HR og HMS i Veidekke Entreprenør AS).
Mange står sammen om, og samarbeider med, professoratet ved NTNU. På et pressemøte, der detaljer om professoratet ble kjent, hos Vegdirektratet i Oslo var, fra venstre: Lena E. Bygballe (leder av Senter for byggenæringen ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI), Anette Aanesland (dir. teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier AS), Carl Thodesen (instituttleder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU), Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) og Trond Bølviken (direktør for strategi, forbedring, HR og HMS i Veidekke Entreprenør AS).

Ny NTNU-professor for anleggsprosjekter

Et nyopprettet professorat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal bidra til mer effektive metoder for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Mer forskningsbasert kunnskap om hvilke gjennomføringsmodeller som er best egnet, mest målrettet og hensiktsmessig er viktig for bransjen og for samfunnet. Det er behov for ny og kreativ tenkning på dette området, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Det nye professoratet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim skal gi forskningsbasert kunnskap om slike modeller. Professoratet opprettes ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og vil ha Ph.d.-kandidater og masterstudenter knyttet til seg.

Ser på modeller

- Måten vi planlegger, gjennomfører og organiserer enkelte prosjekter på kan utvilsomt gjøres bedre. Dagens gjennomføringsmodeller legger ikke i tilstrekkelig grad opp til at vi utnytter involverte parters samlede kompetanse og erfaring for å gjøre produktet bedre, prisen lavere eller å sørge for at vi bygger mer effektivt. Modellene er heller ikke gode nok for å fremme innovasjon og som insentiv for å ta i bruk ny teknologi. Det er behov for ny og kreativ tenkning og en felles faglig arena for deling av kunnskap på tvers, sier vegdirektøren.

Nasjonalt og internasjonalt foregår det utvikling og utprøving av ulike nye gjennomføringsmodeller, men det finnes ingen systematisk oversikt over arbeidet og det utveksles ikke erfaringer på en systematisk måte.

- Vi skal ikke forkaste modellene vi har i dag. Men få økt kunnskap om hvilke modeller som egner seg best for hvert enkelt prosjekt for deretter å kunne velge rett modell.

Viktig modellvalg

Som offentlig byggherre har Statens vegvesen et stort prosjektomfang som skal gjennomføres i årene som kommer.

- Valget av gjennomføringsmodell er blant de viktige strategiske valgene vi står ovenfor i disse prosjektene. Vi vil bruke utvalgte prosjekter som forskningsarena og ønsker å bidra med ressurser inn i arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Statens vegvesen bruker årlig 100 millioner kroner på å finansiere forskning, som foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet.

Trenger ny samlet kunnskap

- Det har manglet en koordinert satsing av forsking på gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Når nå flere offentlige og private organisasjoner går sammen om dette professoratet, kan vi forske frem ny og felles kunnskap som kan gå inn i studier. Dermed vil våre studenter være rustet til å være med på å utvikle byggebransjen og anleggsbransjen videre, sier instituttleder Carl Thodesen ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Den som kom med ideen om et professorat på gjennomføringsmodeller innen bygg og anlegg, var Trond Bølviken, direktør for strategi, forbedring, HR og HMS i Veidekke Entreprenør AS.

- Viktigheten av temaet og fraværet av forskning har forundret meg. Dette er et strategisk viktig område for AS Norge, der det skjer raske endringer. Ulike kontraktformer og gjennomføringsmodeller krever ulik kompetanse, sier han.

Professor snart på plass

Det er foreløpig ikke offentlig hvem som blir professor i professoratet ved NTNU. Men det skal bli kunngjort i løpet av «svært kort tid» ifølge instituttleder Thodesen.

Professoren skal være en person som har god kunnskap om og standing i byggebransjen og anleggsbransjen - både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi har en person som vi regner med er på plass om svært kort tid. Det gjenstår litt i prossessen, så kan vi gå ut med et navn, sier Thodesen.

Disse organisasjonene er med

Byggenæringens landsforening (BNL) er initiativtaker for opprettelsen av professoratet.

Deltakere er Veidekke Entreprenør AS, BI Senter for byggenæringen, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene og Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Powered by Labrador CMS