E6 Helgeland sør. Parsellene er merket med rødt.
E6 Helgeland sør. Parsellene er merket med rødt.

Skanska skriver storkontrakt på E6 Helgeland sør

Byggingen av E6 Helgeland sør kommer nå i gang «så raskt som mulig» etter at Hæhre Entreprenør har trukket anken i den såkalte konvolutt-saken.

Publisert Sist oppdatert

Dette opplyser Statens vegvesen på nett.

- Nå er vi klare til å gå videre med byggingen av denne viktige og sterkt etterlengtede veien. Arbeidet skulle ha startet sist høst, men kontraktinngåelse og oppstart har vært stilt i bero i påvente av en rettslig avklaring. Nå er dette ryddet av veien og vi er klare til å sette i gang, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Hæhre Entreprenør anket høsten 2016 dommen fra Oslo byfogdembete til lagmannsretten, som slo fast at Vegvesenets avvising av selskapets tilbud var riktig. Bakgrunnen for avvisningen var at anbudet ikke ble levert til riktig sted.

Saken er nå avklart ved at Hæhre trekker sin anke, ifølge Statens vegvesen.

Det skal i den forbindelse være enighet om at partene bærer sine egne saksomkostninger både for Oslo byfogdembete og lagmannsretten.

Hæhre Entreprenør får dekket kostnadene for utarbeidelse av anbudet, en «looser fee»-ordning i tråd med forutsetningene i konkurransegrunnlaget, på linje med andre leverandører som ikke nådde opp.

- Dette har vært en lei sak for alle involverte. Det er bra at vi nå har lagt dette bak oss. Jeg er svært glad for at vi nå kommer i gang med prosjektet, sier Gustavsen.

Vegvesenet skal nå inngå kontrakt med Skanska, som hadde det laveste godkjente tilbudet. Dette skjer i løpet av de nærmeste dagene. Målet er å komme i gang så raskt som mulig.

E6 Helgeland sør-prosjektet strekker seg over 132 kilometer, fra Nord-Trøndelags grense til sørsiden av Korgenfjellet.

Utbyggingen skjer gjennom en veiutviklingskontrakt, der entreprenøren har ansvaret for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold i hele kontraktperioden på 15 år.