Begge disse maskinene jobber nå fjernstyrt like ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Volvo-dumperen er også utstyrt for autonom kjøring, den første av sitt slag i hele verden.
Begge disse maskinene jobber nå fjernstyrt like ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Volvo-dumperen er også utstyrt for autonom kjøring, den første av sitt slag i hele verden.

Selvkjørende Volvo-dumper

Verdens første Volvo A45G FS rammestyrt dumper med utstyr for både fjernstyrt og autonom kjøring arbeider nå med å kjøre bort risikomasse på et område ikke langt fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Eier er GMM, ett av selskapene i Gjermundshaug-Gruppen med hovedkontor i Alvdal.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et område med militær fortid og hvor det er risiko for at det kan finnes udetonerte eksplosiver i bakken. Det øverste jordlaget skal graves bort på et område som senere skal bli næringsarealer. Førerne av dumperen og gravemaskinen sitter i en kommandovogn i sikkert område noen hundre meter unna maskinene og både graver ut og kjører bort masse ved hjelp av fjernstyring. På store TV-skjermer har de god oversikt over hva de holder på med.

Gjermundshaug har lang erfaring med slikt arbeid og slikt utstyr, blant annet på Forsvarets nedlagte skytefelt på Hjerkinn. Det som er nytt, er at dumperen også er utstyrt for autonom kjøring, altså helt uten inngrep fra en fører. All ombygging til fjernstyring og autonom kjøring er foretatt på Gjermundshaugs eget verksted, blant annet ved hjelp av kunnskap og utstyr fra IT-selskaper i gruppen.

Konsernsjef Ole Gjermundshaug sier til AT.no at fjernstyring og autonom kjøring er en vei gruppen ønsker å gå for å kunne ta på seg spesielle arbeidsoppgaver. Helt selvkjørende dumpere vil bety økt effektivisering når det gjelder forflytting av store masser i samme kjørerute, gjerne over lengre strekninger.

I forkant

Gjermundshaug Gruppen ligger helt i forkant når det gjelder slik utstyr. Maskinleverandørene, blant annet Volvo, er nå inne i en intens utvikling av selvkjørende anleggsmaskiner. Volvo har kommet langt i testingen av blant annet autonome dumpere, men ingen vil foreløpig si når slike maskiner blir handelsvare. Dermed kan man altså slå fast at Gjermundshaug Gruppen slår sin maskinleverandør på dette området.

Les mer om den selvkjørende Volvo-dumperen og Gjermundshaug Gruppen i februarutgaven av Anlegg&Transport.