Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er tidlig ute i løypa, og fikk oppført Lambertseter flerbrukshall ved bruk av «fossilfrie maskiner». Byråd Geir Lippestad markerte første spadetak ved å sette skuffa i jorda fra en 15-tonns fossilfri gravemaskin 30. september 2016.
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er tidlig ute i løypa, og fikk oppført Lambertseter flerbrukshall ved bruk av «fossilfrie maskiner». Byråd Geir Lippestad markerte første spadetak ved å sette skuffa i jorda fra en 15-tonns fossilfri gravemaskin 30. september 2016.

30 prosent miljøvekting ved offentlige anbud

Stortinget har fattet vedtak der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud «der det er relevant».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag til en ny forskriftsbestemmelse om miljø på høring. Forslaget innebærer at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp. Frist for å sende inn høringssvar er 10. februar 2017.

På Arctic Entrepreneur 2017 på Gardermoen var et av fagseminarene «Klimakrav til anleggsbransjen». Ett av innleggene ble holdt av prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen i Vegdirektoratets byggherreseksjon.

- Nå kommer det nye krevende krav i anleggskontraktene. Blant annet vil den nye forskriften om miljøvekting som er på høring kunne få noe å si for veiprosjekter, sa han.

Ny lov

Stortinget har endret Lov om offentlige anskaffelser med virkning fra 1. januar 2017.

Loven inneholder nå blant annet en overordnet miljøbestemmelse som stiller krav til at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger «der dette er relevant».

Prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen i Vegdirektoratets byggherreseksjon på Arctic Entrepreneur 2017.
Prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen i Vegdirektoratets byggherreseksjon på Arctic Entrepreneur 2017.

I tillegg er det kommet et anmodningsvedtak fra Stortinget der de ber regjeringen om å innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud «der det er relevant». Det er dette som er på høring frem til 10. februar.

- Desimaltall kommer i andre rekke

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er langt fremme når det gjelder å sette krav til miljø i kontrakter. Da Lambertseter flerbrukshall ble anlagt, var det et krav i kontrakten at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skulle være elektriske eller gå på biodiesel. Dette gjaldt også oppvarming og tørking av byggeplassen.

Det samme gjelder ved riving av Jordal Amfi og bygging av Nye Jordal Amfi, der NCC Norge er totalentreprenør.

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF på seminaret «Klimakrav til Anleggsbransjen» under Arctic entrepreneur 2017.
Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF på seminaret «Klimakrav til Anleggsbransjen» under Arctic entrepreneur 2017.

Direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF var også på talerstolen under miljøseminaret på Gardermoen.

- Vi har en praktisk tilnærming til å sette miljøkrav. Desimaltall får komme i andre rekke. Vi må som byggherre våge å sette krav til miljø i kontrakter, og finne løsninger i samarbeid med entreprenørene, sa hun.

Hun mener det er bedre å komme i gang, og løse utfordringer som oppstår underveis, enn å vente til alt er «skrevet i stein».

- Som eksempel kan nevnes at vi som byggherre valgte å ta risikoen ved å benytte biodiesel på en maskin (kompressor) som i utgangspunktet ikke var sertifisert for dette, sier hun.

- Kommer nytt krav

På det kommunale foretakets fossilfrie anleggsplasser i Oslo godtas elektrisk drift og miljødiesel (biodiesel). Grimsby er likevel klar på at de ønsker å benytte elektriske maskiner fremfor miljødieselmaskiner, der dette er mulig.

Til nå er det bare anleggplassen som har vært «fossilfri». Det blir det en forandring på:

- Vi kommer til å stille krav til fossilfri transport til og fra anleggsplass på et tidspunkt. Vi ønsker å gå i dialog med leverandører og entreprenører før vi innfører dette, sier Grimsby.

- Retningen er satt. Anleggsbransjen er helt nødt til å være med på det grønne skiftet. Samtidig er det viktig med forutsigbarhet. Derfor har vi dialog med bygg- og anleggsbransjen slik at både vi og entreprenørene forstår kravene, sier hun.

Powered by Labrador CMS