Byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektleder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS signerte kontrakten om utbedring av fylkesvei 193 fra Verrabotn til Meltingen.
Byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektleder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS signerte kontrakten om utbedring av fylkesvei 193 fra Verrabotn til Meltingen.

Røstad undertegnet fylkesvei-kontrakt

Røstad Entreprenør AS skal utføre fase 1 av utbedring av fylkesvei 193 fra Verrabotn til Meltingen i Nord-Trøndelag

Publisert Sist oppdatert

Røstad Entreprenør AS og Statens vegvesen signerte mandag 23. januar kontrakt om utbedring av fylkesvei 193 fra Verrabotn til Meltingen. Kontrakten har en verdi på 14,3 millioner kroner.

Prosjektet blir gjennomført i to faser.

- Kontrakten med Røstad er fase 1 og inneholder breddeutvidelse av veien, sprenging av fjell for å gi bedre sikt i kurver, utbedring av grøfter for å få drenert bort vann og utskifting av stikkrenner, sier byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen.

Arbeidene i fase 1 begynner i februar 2017 og skal være ferdige til høsten.

Arbeidene i fase 2 inneholder ny overbygning av veien og legging av asfalt på hele den 13 kilometer lange strekningen. Bygging av to nye bruer samt utbedring av veitraseen ved Prestvågelva og Sørvågen inngår også i fase 2. Arbeidene i fase 2 er planlagt startet opp rundt årsskiftet 2017-2018 med antatt ferdigstillelse høsten 2018.

- Hovedmålsetningen i prosjektet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen, sier Gevik.