Anlegg og gruvedrift skal bli an del av et nytt selskap, Newco, dersom styret i Atlas Copco får det som det vil ved årsmøtet i 2018.
Anlegg og gruvedrift skal bli an del av et nytt selskap, Newco, dersom styret i Atlas Copco får det som det vil ved årsmøtet i 2018.

Atlas Copco deles i to selskap - adm. direktør slutter

Styret og ledelsen i Atlas Copco AB foreslår å dele selskapet i to; Atlas Copco og Newco (som er en arbeidstittel).

Publisert Sist oppdatert

Newco skal fokusere på gruve, bygg og anlegg. Atlas Copco Anlegg og Gruvedrift samt Atlas Copco Tools skal inlemmes i det nye selskapet. Dette omfatter ca. 12.000 av dagens ansatte.

Atlas Copco-selskapet skal etter fradelingen konsentrere seg om forretningsområdene kompressorteknikk, vakumteknikk og industriteknikk samt mobil energi med service og utleie. I disse områdene arbeider ca. 33.000 ansatte dagens Atlas Copco.

- Styret og ledelsen tror det vil skapes langsiktige eierverdier ved å dele selskapet i to adskilte selskap, sier Hans Stråberg, styreleder i Atlas Copco AB.

- De to bedriftene har forskjellige behov for å imøtekomme etterspørsel i sine markeder. En deling vil gi større verdi til kunder og forretningsområdene, i tillegg til å tiltrekke seg flinke ansatte, sier Ronnie Leten, adm. direktør i Atlas Copco Group.

Delingen forutsetter at dette blir vedtatt når det legges frem for generalforsamlingen på årsmøtet i 2018. Styrets mål er å registrere Newco på Nasdaq Stockholm andre kvartal 2018.

Samtidig med at meldingen om delingen ble offentliggjørt mandag 16. januar i Sverige, annonserte selskapet at adm. direktør Ronnie Leten skal gå av som leder. Han slutter 27. april og etterfølges av Mats Rahmström. Rahmström er i dag viseadm. direktør og sjef for forretningsområdet Industriteknikk - en stilling han har hatt siden 2008.