Myntgata 2 er i Oslo indrefilet.
Myntgata 2 er i Oslo indrefilet.

Selges for 338,2 mill. kroner

Verdivurderingen av Myntgata 2 er klar, og offentlige instanser får nå tilbud om å kjøpe eiendommen til takst før et evt. salg i det åpne markedet.

Publisert Sist oppdatert

Markedspris for eiendommen er 338,2 millioner kroner. Verdivurderingen tar utgangspunkt i det gjeldende planprogrammet for eiendommen som ble fastsatt etter offentlig ettersyn og påfølgende møter med Riksantikvaren og Byantikvaren.

- Dette er en fastpris, ikke en utropspris. Dersom offentlige instanser ønsker å kjøpe eiendommen, blir det ingen budrunde, sier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Etter at eiendommen ble bestemt solgt, fikk Forsvarsbygg en bekreftelse fra plan- og bygningsetaten om at det fastsatte planprogrammet fortsatt ivaretar Oslo kommunes føringer, og at planalternativene er dekkende. Plansaken er ferdigbehandlet frem til fastsatt planprogram.

Offentlig avklaring

I henhold til Statens avhendingsinstruks, har statlige instanser mulighet til å overta eiendommen til markedspris. Hvis ingen statlige instanser har behov for eiendommen, vil kommunen får mulighet til å erverve den på samme vilkår.

Fristen for å melde sin interesse er 16. februar 2017.

- Salget har fått mye oppmerksomhet, men om noen formelt melder sin interesse, vet vi ikke før den offentlige avklaringsrunden er ferdig, sier Eli Heggelund.

Samtidig som den offentlige avklaringsrunden settes i gang, blir Myntgata 2 også annonsert i markedet. Dette gjøres for å innfri ESAs retningslinjer for tilstrekkelig annonseringstid for salg av næringseiendommer.

Indrefilet

Den nesten 13.000 kvadratmeter store tomta midt i hjertet av Oslo består av fem bygninger omkring ett felles gårdsrom

Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt ca. 12 000 kvadratmeter BTA.

Alle er oppført i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett fra den såkalte «tyskerbrakka» som ble oppført i 1949, er alle bygningene fredet. Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.