Dieselforbud i Oslo

Oslo kommune har varslet at det blir midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy fra tirsdag 17. januar klokken 06.00.

Publisert Sist oppdatert

Kjøreforbudet gjelder mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 alle dager i perioden med forbud.

Slik prognosene ser ut nå, vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp.

Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning. Vi følger værsituasjonen nøye, skriver kommunen i en melding.

Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding.

Her er unntakene

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere et av unntakene under, vil omfattes av et midlertidig kjøreforbud. Disse er unntatt forbudet:

 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver /oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste 
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale. 
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. 
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Veier som er unntatt forbud i Oslo

Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet (inkludert Ring 2, som er kommunal vei).

Dette betyr de fleste gater og veier i Oslo, men med unntak av de statlige veiene Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 som ikke omfattes av forbudet.

Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder.