- Kan blåses til himmels ved en ulykke

Dette vogntoget fraktet flere tonn med farlig gods: Det var eksplosiver, brennbar væske og gass på lastebilen, og syre på tilhengeren. Vogntoget var ikke godkjent eller merket og sjåføren manglet kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Kontrollørene på Husum kontrollstasjon i Hedmark avdekket en svært farlig ulovlig transport ved en kontroll fredag 6. januar. Et vogntog på vei til Trondheim fraktet ifølge Hamar Arbeiderblad flere tonn med farlig gods.

Fagleder Geir Thomas Finstad opplyser til avisa at bilen fraktet krutt, brennbar væske og gass, mens det på tilhengeren var syre:

- Det kreves et spesielt kjøretøy for å i det hele tatt få lov til å transportere eksplosiver, og dette kjøretøyet var ikke godkjent for dette. I tillegg manglet det godkjenning for å frakte farlig gods og det var også manglende kompetanse hos sjåføren, og manglende utstyr for å transportere dette godset, sier han.

Anmeldt

Sjåføren, transportbedriften og terminalen som lastet godset er anmeldt til politiet. I tillegg er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) varslet.

Dersom dette vogntoget hadde kommet i en ulykke og begynt å brenne hadde det vært farlig, spesielt for brannmannskapene som ikke ville ane at de var i livsfare.

- Ved en brann kan jo alt blåses til himmels, sier Finstad til Hamar Arbeiderblad.

- Rutinesvikt

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge opplyser til AT.no at det har skjedd en svikt:

- I underkant av 100 kg ADR-gods som skulle blitt sendt med egen transport, ble ved en rutinesvikt sendt med denne bilen. Vi går nå gjennom våre rutiner for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier han.