– Det er viktig at Nye Veier er i stand til å håndtere betalingsforpliktelsene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (t.v.)
– Det er viktig at Nye Veier er i stand til å håndtere betalingsforpliktelsene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (t.v.)

Én milliard i julegave

Nye Veier AS tilføres en egenkapital på én milliard kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

– Når Nye Veier AS neste år trapper opp sitt aktivtetsnivå, er det naturlig at selskapet tilføres ytterligere egenkapital, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han peker på at egenkapitalen er viktig slik at selskapet også i fremtiden vurderes som solid og godt i stand til å håndtere sine betalingsforpliktelser.

Nye kontrakter

Nye Veier AS vil i løpet av kort tid inngå kontrakter med entreprenører for utbygging av store deler av de tre prosjektene som ligger i de tre veiutbyggingsavtalene som er inngått mellom staten og selskapet.

Egen risiko

Siden selskapets virksomhet drives for egen regning og risiko og aksjeloven stiller krav om at selskapet skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig, må staten som eier av Nye Veier AS til enhver tid vurdere selskapets egenkapitalsituasjon.

Selskapets egenkapital vil naturlig inngå i aktuelle leverandørers vurdering av selskapets evne til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS