VEDTATT: Nå har politikerne i Bergen lovhjemmel til å kreve 450 kroner i bompenger av tunge kjøretøy i rushtiden.

Nå kommer bompengesjokket

Lastebilnæringen hadde knapt blitt ferdige med å protestere mot bompengene i Bergen før en ny skyhøy avgift er innført.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Bergen har nå fått vedtatt femdobbelte bompenger på dager med stor luftforurensning. Vedtaket ble fastsatt ved kongelig resolusjon fredag 16. desember.

Bare to dager før laget en samlet transportbransje kaos i morgenrushet inn mot Bergen. Muligheten til å ta de femdoble bompengene ble innført samme dag som lovendring.

Det står i vedtaket at formålet er:

«- Føremålet med forskrifta er å redusere luftforureininga i Bergen ved bruk av mellombelse auka bompengetakstar som eit trafikkreduserande tiltak i periodar med høg luftforureining.»

Det vil svi på pungen for alle som må kjøre inn i Bergen på disse dagene. For lastebiler, og alle andre kjøretøy over 3,5 tonn, vil bompengene inn i Bergen by være 450 kroner i rushtiden både morgen og ettermiddag. Ellers i døgnet vil avgiften være 190 kroner. Det står i vedtaket at disse takstene skal brukes i korte perioder.

Powered by Labrador CMS