VEDTATT: Nå har politikerne i Bergen lovhjemmel til å kreve 450 kroner i bompenger av tunge kjøretøy i rushtiden.
VEDTATT: Nå har politikerne i Bergen lovhjemmel til å kreve 450 kroner i bompenger av tunge kjøretøy i rushtiden.

Nå kommer bompengesjokket

Lastebilnæringen hadde knapt blitt ferdige med å protestere mot bompengene i Bergen før en ny skyhøy avgift er innført.

Publisert Sist oppdatert

Bergen har nå fått vedtatt femdobbelte bompenger på dager med stor luftforurensning. Vedtaket ble fastsatt ved kongelig resolusjon fredag 16. desember.

Bare to dager før laget en samlet transportbransje kaos i morgenrushet inn mot Bergen. Muligheten til å ta de femdoble bompengene ble innført samme dag som lovendring.

Det står i vedtaket at formålet er:

«- Føremålet med forskrifta er å redusere luftforureininga i Bergen ved bruk av mellombelse auka bompengetakstar som eit trafikkreduserande tiltak i periodar med høg luftforureining.»

Det vil svi på pungen for alle som må kjøre inn i Bergen på disse dagene. For lastebiler, og alle andre kjøretøy over 3,5 tonn, vil bompengene inn i Bergen by være 450 kroner i rushtiden både morgen og ettermiddag. Ellers i døgnet vil avgiften være 190 kroner. Det står i vedtaket at disse takstene skal brukes i korte perioder.