- Våre beregninger tilsier at bilistene som mottar kjøregodtgjørelse vil få en ekstra skatt på 200 millioner kroner, sier Annar Bøhn, daglig leder i teknologiselskapet Autogear.
- Våre beregninger tilsier at bilistene som mottar kjøregodtgjørelse vil få en ekstra skatt på 200 millioner kroner, sier Annar Bøhn, daglig leder i teknologiselskapet Autogear.

Kjøregodtgjørelsen går ned, drivstoffavgiftene går opp

Statsbudsjettet for 2017 er ingen gledelig nyhet for de som kjører mye i jobb. Drivstoffavgiftene settes opp, mens den skattefrie delen av kjøregodtgjørelsen reduseres med 30 øre.

Publisert Sist oppdatert

Reduksjonen i skattefri kjøregodtgjørelse påfører alene bilistene rundt 200 millioner kroner i økt skatt. Dette skriver teknologiselskapet Autogear i en pressemelding.

- Kjøregodtgjørelse er beløpet ansatte og selvstendig næringsdrivende får når de bruker privat bil i jobbsammenheng. Det bør være et samsvar mellom denne og de reelle kostnadene ved å holde bil, sier Annar Bøhn, daglig leder i selskapet.

Autogear har spesialisert seg på kjøregodtgjørelse og elektroniske kjørebøker. De har derfor god oversikt over hvordan endringer i kjøregodtgjørelse vil påvirke privatpersoner og næringsliv.

Satsen senkes

Satsen for kjøregodtgjørelse kan i prinsippet forhandles mellom den ansatte og virksomheten, men den skattefrie delen av godtgjørelsen er det staten som fastsetter. Denne har så langt vært 3,80 kroner per kilometer, mens den fra 1. januar 2017 reduseres med 30 øre til 3,50 kroner.

- Våre beregninger tilsier at bilistene som mottar kjøregodtgjørelse vil få en ekstra skatt på 200 millioner kroner. Når vi vet at de som krever kjøregodtgjørelse kjører i næringslivets tjeneste, er dette i prinsippet en skatt på arbeidsreiser. I tillegg kommer økningen i drivstoffavgiftene. Det er uheldig at både drivstoffavgift og redusert kjøregodtgjørelse rammer den ansatte, og særlig de som bor i distriktene som er avhengig av bil for å gjøre jobben sin, sier Annar Bøhn.

- Mange går glipp av penger

Undersøkelser viser at 28 prosent av alle nordmenn har hatt krav på kjøregodtgjørelse gjennom jobben det siste året, opplyser lederen.

- For næringslivet spiller nok ikke justeringen veldig stor rolle, men for de som kjører mye i jobb blir dette betydelige summer. Har man mulighet til å forhandle frem en høyere sats for kjøregodtgjørelse hos arbeidsgiver, anbefaler vi at man gjør det for å kompensere for avgiftsendringene. Nå blir også enda viktigere å gjøre krav på kjøregodtgjørelse for alt man kjører, vi vet at mange slurver mye og går glipp av store summer fordi de glemmer å føre alt, sier han.