AF tildelt kontrakt på ca. 3,2 milliarder kroner

AF Gruppen er tildelt totalentreprisen for bygging av E18 Tvedestrand-Arendal.

Publisert Sist oppdatert

– Det er historisk at Nye Veier signerer sin første totalentreprisekontrakt. Vi er glade for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger. Tildelingen viser også at norske entreprenører er store nok til både å delta i og vinne slike konkurranser, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

- AF har lang erfaring med store og komplekse samferdselsprosjekter, og denne entreprisen passer godt til vår kapasitet og kompetanse. Vi er glade for å ha vunnet dette gigantprosjektet, og ser frem til å bygge smartere og raskere sammen med Nye Veier, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Tilbudene

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging. Konkurransen om bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort 29. februar 2016. Ved fristens utløp 8. april var det kommet inn ti søkere. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget og fire tilbydere ble med videre i prosessen: AF Gruppen Norge AS, Skanska Norge AS, NCC Construction AS og Hochtief Infra.

Pristilbudene:

AF Gruppen, 3.193.671.484 kroner
Skanska Norge AS, 3.220.685.144 kroner
NCC, 3.372.201.387 kroner

Se anskaffelsesprotokollen med tildelingsprosessen og vekting av andre kriterier enn pris

- Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi ser at markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesordenen. Ved å bygge ut hele strekningen på 23 km får vi tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene, sier Dahl Hovland.

Krav om elektronisk tennsats

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

- Får å øke sikkerheten i sprengningsarbeidene, krever vi bruk av elektroniske tennsatser. Det er krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og sju prosent lærlinger i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg søker vi et tett samarbeid med lokale skattemyndigheter, politiet og Arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi mener alt dette skal bidra til et godt arbeidsmiljø og seriøsitet, sier utbyggingssjef Tordis Vandeskog.

Nye Veier opplyser at det har vært en grundig evalueringsprosess og gode forhandlinger med de prekvalifiserte entreprenørene for å sikre at den som får kontrakten har de nødvendige kvalifikasjoner for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt.

- Gjennom tidlig involvering av entreprenør og de tekniske rådgiverne, får vi gode løsninger og god kontroll på risiko i prosjektet, sier Vandeskog.

Kontrakten planlegges signert 16. desember. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.