Det skal bygges fortau på strekningen mellom de røde markeringene.
Det skal bygges fortau på strekningen mellom de røde markeringene.

JR Anlegg skrev kontrakt

I konkurranse med 10 andre entreprenører vant JR Anlegg AS konkurransen om å bygge fortau langs Finstadvegen i Bårlidalen på Eidsvoll.

Publisert Sist oppdatert

JR Anlegg AS (tidligere Jan Rognerud AS) som eies av AF-gruppen signerte mandag 14. november kontrakt med Statens vegvesen på bygging av 750 meter fortau langs fv. 502 Finstadvegen i Bårlidalen i Eidsvoll.

Anlegget strekker seg fra krysset Eidsvollvegen/Finstadvegen og krysset Finstadvegen/Strandvegen

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som skal bedre sikkerheten for myke trafikanter på strekningen.

Veien er smal og svingete og det er i dag dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Området gang- og sykkelveien skal bygges i er svært utfordrende, da veien går langs en bratt skråning.

Terrenget er bratt på oversiden, og nedenfor veien går jernbanen. Kontrakten har en verdi på 18.121.069 kroner.

Anlegget starter etter planen i januar 2017.