«For tidlig å dømme den nye innsamlingskontrakten»

Her er Renovasjonsetatens svar til NTFs verbale angrep på Veireno og Oslo kommune, Renovasjonsetaten. Innlegget er undertegnet direktør Pål A. Sommernes.

Publisert Sist oppdatert

SVAR TIL NTF: I blogginnlegget «Veireno ødelegger renovasjonsbransjens renommé» maler forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund, Ole Einar Adamsrød, et bilde av det totale avfallskaos i hovedstaden denne høsten. Dette bildet er Oslo kommune, Renovasjonsetaten nødt til å korrigere. 

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Hver uke gjennomføres det ca. 130 000 tømminger i Oslo. I innkjøringsperioden er det innrapportert avvik på mellom 2 og 3 % av tømmingene. Opp mot 98 % av tømmingene har altså blitt gjennomført som planlagt.

Dette er en mager trøst for de som ikke får hentet avfallet sitt som forespeilet, og vi beklager situasjonen på det sterkeste. Likevel er det viktig å få frem at avfallsinnsamlingen i Oslo går bedre og bedre dag for dag, og at situasjonen er langt unna det kaoset Adamsrød skildrer.

Mer enn bare pris

Essensen i Adamsrøds innlegg, er at Renovasjonsetaten ikke har vært seg sitt ansvar bevisst, lukket øynene og kun sett på pris når Oslo kommune har vurdert tilbudene i anbudskonkurransen.

Pål A. Sommernes, direktør i Renovasjonsetaten, svarer på forbundssektretær Ole Einar Adamsrøds kritikk av etaten og Veireno AS.
Pål A. Sommernes, direktør i Renovasjonsetaten, svarer på forbundssektretær Ole Einar Adamsrøds kritikk av etaten og Veireno AS.

Dette er ikke korrekt. Renovasjonsetaten stilte elleve absolutte krav knyttet til klima, miljø og innovasjoner i de nye innsamlingskontraktene, som f. eks. krav til strengeste utslippskrav i markedet (Euro VI), krav til elektriske påbygg som reduserer støy, lokalt og globalt utslipp, krav om at leverandøren skal bruke elektronisk rutebok med kart/GPS og krav om elektronisk avviksregistrering.

Etaten hadde også en egen kravspesifikasjon for å sikre løpende utvikling og innovasjon.

Tilbudene i konkurransen ble vurdert etter tildelingskriteriene pris (75 %), miljø (10 %) og oppdragsforståelse (15 %). Selv om miljø teknisk sett er vektet lavere i den nye kontrakten, er det fordi noen miljøkrav har vært en valgfri del av tidligere anbud, mens det i den gjeldende kontrakten er en obligatorisk del. Det er derfor strengere klima- og miljøkrav i denne kontrakten enn i foregående kontrakt. Det er også verdt å merke seg at alle de store renovasjonsselskapene leverte betydelige lavere økonomiske tilbud i 2015 enn de gjorde i 2008, som var sist gang innsamlingskontraktene var ute på anbud.

Renovasjonsetaten kunne ikke vurdere kvaliteten på anbudet i lys av oppstartsproblemene Veireno AS opplevde i Vestfold. Grunnen er at Oslo-kontrakten med Veireno AS ble underskrevet 2. september 2015, mens Veireno AS hadde oppstart i Vestfold 1. oktober 2015. Påstanden om at Veirenos bilpark gjør at de ikke kommer til alle steder i Oslo er feil. I henhold til kontrakten har Veireno biler som kan betjene standplasser med varierende kompleksitet.

Lønn og HMS

Renovasjonsetatens kontrakt med Veireno AS stiller krav til renovatørenes lønns- og arbeidsvilkår og HMS. Det eksterne revisjonsfirmaet BDO ble i tillegg engasjert til å gjennomføre en tredjepartkontroll av kvalitetssystemet hos Veireno AS i forkant av kontraktoppstart 03.10.2016.

Rapporten datert 30.09.2016 konkluderer med at Veireno AS i all hovedsak har tilrettelagt for kvalitetssikring av lønns- og arbeidsforhold og HMS hos sine ansatte. Rapporten gir samtidig noen anbefalinger.

Renovasjonsetaten har etterspurt en tiltaksplan fra Veireno AS om hvordan de skal følge opp disse anbefalingene. Renovasjonsetaten mottok denne tiltaksplanen 21.10.2016. Revisjonsfirmaet BDO skal etter opprinnelig avtale med Renovasjonsetaten på nytt kontrollere lønns- og arbeidsvilkår og HMS hos Veireno AS i februar 2017.

Renovasjonsetaten gjennomfører egne møter med Veireno AS der lønns-, arbeidsvilkår og HMS er tema. Temaet er også fast punkt i ordinære drifts- og ledermøter mellom Renovasjonsetaten og Veireno AS. Dersom Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn utført 01.11.2016 hos Veireno AS avdekker brudd av betydning for kontraktens bestemmelser, vil dette få konsekvenser for Veireno AS.

Krevende kontrakt, krevende by

Oslo kommune har antakeligvis landets mest krevende kontrakt innenfor avfallsinnsamling på grunn av de stenge kravene knyttet til kvaliteten på tjenesten. Kravene er betydelig skjerpet siden forrige kontraktsinngåelse i 2008. Setter man seg inn i konkurransegrunnlaget, vil man se at kvalitet er vektlagt høyere enn i foregående kontrakt. For å kvalifisere seg til å delta i konkurransen, måtte leverandørene dokumentere tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Oslo er en kompleks by å utføre renovasjon i. Oppstarten ville derfor vært krevende for enhver leverandør. Veireno AS har startet med å samle inn avfall i hele byen samtidig, samtlige ruter er endret og optimalisert, og det er en del uerfarne renovatører som har blitt ansatt. Det har også vært utfordringer med den nye teknologien som er innført. Alt dette har vi lært, og lærer mye av. Erfaringene vil være sentrale inn i prosessen med neste anbudskonkurranse om innsamling av husholdningsavfall i Oslo.

Oslos innsamling av husholdningsavfall driftes nå av flere renovatører enn avtroppende leverandører benyttet før overgangen. Det er derfor ikke antall hender eller disponible biler utfordringene har bestått i, men kompleks logistikk og mye nytt på en gang for renovatørene. Når renovatørene er blitt kjent på sine ruter, er målet at Oslo skal ha en mer effektiv og miljøvennlig avfallsinnsamling.

På vei inn i fremtiden

Oslo kommune har fått positive tilbakemeldinger om at vi allerede er i ferd med å lykkes. Kort tid etter 3. oktober kunne Energigjenvinningsetaten bekrefte at utsorteringsgraden av blå og grønne poser ved sorteringsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud har gått opp etter at Veireno overtok innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo. Avfallskvaliteten har blitt bedre fordi de nye renovasjonsbilene behandler posene på en mer skånsom måte under innsamlingen.

Skiftordninger hos Veireno AS, og lengre åpningstid ved anleggene, gjør at avfallet leveres jevnere utover dagen. Det betyr at anleggene faktisk kan kjøre under normalhastighet, noe som medfører betydelig lengre levetid for anleggene. Avfallet får i tillegg mindre medfart på samlebåndene, som igjen bidrar til en økt utsorteringsgrad. Dette er veldig godt nytt for kildesorteringen i Oslo.

Renovasjonsetaten mener det er feil å felle en bastant dom over den nye kontrakten for innsamling av husholdningsavfall allerede i driftsuke 7. Veireno AS har vunnet kontrakten for 5 år, pluss opsjoner på inntil 3 år for kommunen. Det er derfor ikke formålstjenlig å trekke slutninger nå. Oslo kommune ønsker å være i front i Europa når det gjelder kildesortering, og en miljø- og klimavennlig avfallsinnsamling.

Pål A. Sommernes
direktør i Renovasjonsetaten