Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Nye regler krever elektronisk kjørebok

Fristen går ut 31. desember 2016 dersom du skal ha «induviduell verdsettelse» på privat kjøring med firmabil registrert som varebil etter årsskiftet.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at privat kjøring med yrkesbiler på grønne skilter kan belastes den ansatte på kilometerbasis. Skal man ha denne muligheten i 2017 kreves en elektronisk kjørebok, som må være på plass i bilen senest 31. desember. Dette skriver Autogear, som tilbyr elektroniske kjørebøker, i en pressemelding.

Reglene for fordelsberegning av yrkesbil (bil med grønne skilter) ble endret fra og med 2016.

- Skattepliktig fordel av bruk av yrkesbil kan beregnes etter to forskjellige modeller, «sjablonmodellen» og «individuell verdsettelse». Sjablonmodellen betyr at man fordelsbeskatter den ansatte basert på bilens listepris. Individuell verdsettelse betyr at den ansatte fordelsbeskattes basert på faktisk bruk. Dette gir ansatte mulighet til å kjøre biler med grønne skilter på private turer, etter en fast sats for kjøregodtgjørelse, sier daglig leder i Autogear, Annar Bøhn.

Her kan du se hva de forskjellige modellene innebærer:

Individuell verdsettelseSjablonmodellen
  • Ansatte skattlegges per kilometer kjørt privat
  • - Satsen er på 3,40 kr per km
  • - Private kilometer er all privat kjøring, samt kjøring mellom hjem og arbeidssted.
  • Ansatte fordelsbeskattes basert på bilens listepris
  • Bilens listepris reduseres med et bunnfradrag på 50%, opptil 150.000 kr
  • På nedjustert listepris benyttes satser etter sjablonreglene:
  1. 30% av listepris inntil 293.200 kroner
  2. 20% av overskytende listepris
  3. Hvis bilen er 3 år eller eldre i inntektsåret, reduseres listeprisen med ytterligere 25% før inntektstillegg beregnes.


Annar Bøhn_Autogear.jpgDaglig leder i Autogear, Annar Bøhn, opplyser at de som skal kjøre privat med firmabil på grønne skilter etter «individuell fastsettelse» i 2017 må ha installert elektronisk kjørebok. Foto: Autogear- Man velger metode for ett år av gangen. Om man vil benytte seg av individuell verdsettelse, er elektronisk kjørebok pålagt for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon. Den elektroniske kjøreboken må våre installert innen utgangen av 2016 for at individuell verdsettelse skal kunne benyttes i 2017. Individuell verdsettelse gir en fleksibilitet som både arbeidstakere og arbeidsgivere setter pris på, sier Bøhn i pressemeldingen.

Autogear-lederen mener mange ikke kjener til muligheten som ble innført i 2016.

- Hva man bør velge varierer ut fra bruken av bilene. Som en tommelfingerregel kan man likevel si at det lønner seg å velge individuell verdsettelse, dersom bilen hovedsakelig brukes i jobbsammenheng, sier han.