Veireno AS har fortsatt enkelte utfordringer igjen å løse før det er en normalsituasjon i henting av hushodningsavfall i Oslo.
Veireno AS har fortsatt enkelte utfordringer igjen å løse før det er en normalsituasjon i henting av hushodningsavfall i Oslo.

Oslo kommune gir Veireno dagmulkt

For å legge et press på Veireno AS for å samle inn avfall fra abonnenter som har klaget flere ganger, gir Renovasjonsetaten i Oslo dagbøter for manglende henting.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 3. oktober startet Veireno å hente husholdningsavfallet i hovedstaden, med påfølgende innkjøringproblemer.

Utfordrende ruter og områder

«Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.» Dette skriver de i en av mange pressemeldinger etter at Veireno startet på kontrakten med avfallshenting.

- Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har stabilisert seg på et høyt nivå. Samtidig har noen ruter og områder vist seg å være mer utfordrende enn andre, og dessverre har en del kunder ikke opplevd at klagene er blitt effektuert innen rimelig tid, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes.

- Samtidig ser vi et betydelig etterslep i papirinnsamlingen som følge av tidligere forsinkelser. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å samle inn etterslepet uten at det går på bekostning av normal rutekjøring. Renovasjonsetaten beklager forsinkelsene, sier Sommernes.

Legger press på Veireno

Renovasjonsetaten har i forbindelse med de forsinkelser som har oppstått i avfallsinnsamlingen rettet krav til Veireno AS om forhold som kan bidra til å få leveransen i samsvar med kontrakt. I den anledning har Renovasjonsetaten anmodet om at Veireno AS styrker innsatsen med flere biler, flere renovatører og administrativt personell for å få normalisert avfallsinnsamlingen i Oslo.

Renovasjonsetaten har i innkjøringsperioden hatt et særlig fokus på abonnentene som har klaget flere ganger.

For å legge et ytterligere press på Veireno AS for å få effektuert disse klagene, har Renovasjonsetaten valgt å sanksjonere manglende innsamling med dagmulkt. Renovasjonsetaten krever kun dagmulkt for manglende tømming av beholdere som Renovasjonsetaten åpenbart kan dokumentere at ikke er tømt til tross for flere klager.

Oslo kommunes hovedfokus er at man snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager.