- Det er snakk om at aktiviteten kan skape adferdsreaksjoner hos hval. Videre foregår sprengningen i et område med mye hvalsafariturisme og disse vil i verste fall kunne oppleve at hvalen midlertidig søker bort fra dette området etter sprengning, sier utbyggingsleder i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik. (innfelt).

Utsetter sprengning av hensyn til dyreliv

Kystverket følger føre var-prinsippet, og utsetter nå sprengning i Tromsø-prosjektet

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Utvikling av kystområdene skal ikke gå på bekostning av natur og miljø – her ser vi en mulig risiko for påvirkning på hval, derfor velger vi å stanse arbeidet inntil videre, sier utbyggingsleder i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik.

Nylig uttalte hun at folk kan føle seg trygge på at Kystverket tar hensyn til natur og miljø når det foretas sprengninger under vann.

- Dersom Kystverket er i tvil om virkningen tiltakene har på miljøet, settes undersøkelser og nye vurderinger foran den tidligere satte fremdriftsplanen, sier hun.

Dette skjer nå i forbindelse med sprengningsarbeidet som er planlagt ved Gåsvær ytterst i Kvalsundet i Tromsø. Kystverket vurderer fortløpende situasjonen i sundet, som har endret seg siden prosjektet ble satt i gang.

Hvalsafari

Kystverket har innhentet råd fra «en av de fremste fagekspertene myndighetene har på området som nå berøres», står det i en pressemelding.

Med bakgrunn i virkningene undervannssprengningene kan ha på hval, er det blitt foretatt en ny vurdering av ut fra nåsituasjonen.

- Det er snakk om at aktiviteten kan skape adferdsreaksjoner hos hvalen. Videre foregår sprengningen i et område med mye hvalsafariturisme og disse vil i verste fall kunne oppleve at hvalen midlertidig søker bort fra dette området etter sprengning, sier Stensvik.

Kystverket vil nå vurdere når arbeidet kan gjenopptas. Dette vil være etter at hval-innsiget er over.

Luftbobler absorberer trykket

Utbyggingsleder Stensvik sier at sprengningsmetodikken har vært gjenstand for feiltolkninger i media og hos miljøorganisasjoner. Her forklarer hun hvordan sprengningene var tenkt gjennomført, og i hvilket omfang:

- Grunnen var planlagt sprengt i to mindre salver med noen dagers mellomrom. Før disse salvene skulle det sprenges en varselsalve for å skremme bort eventuelle fisk og dyr i området. Hovedsprengingene ville foregått ved at en serie små ladninger (10–30 kg) ville gått av, en etter en, med tidsforsinkelse mellom. Den første ladningen i serien var planlagt til å inneholde ca. 10-15 kg sprengstoff. Hver ladning genererer store mengder gassbobler i vannet som har til hensikt å absorbere trykket fra den neste ladningen. Dermed er det ikke summen av ladninger som utgjør trykkbølgen, men i realiteten den første ladningen i serien.

Når de øvrige ladningene går av i tur og orden, vil det være stadig mer bobler i vannet som absorberer trykket i vannet. Salvens totale størrelse har altså i praksis liten betydning for størrelsen på trykkbølgen som dannes i vannet, ifølge Kystverket.

Powered by Labrador CMS