Svein Reidar Dale, prosjektleder i Statens vegvesen satser på at det blir signering av kontrakt i månadsskiftet januar/februar, og oppstart kort tid etterpå.
Svein Reidar Dale, prosjektleder i Statens vegvesen satser på at det blir signering av kontrakt i månadsskiftet januar/februar, og oppstart kort tid etterpå.

Driver tunnel for å få stein til E39-bygging

Statens vegvesen lyser nå ut oppdraget med å bygge ny E39 i Jølster (Sogn og Fjordane). Om alt går som planlagt kan anleggsarbeidet starte i mars 2017.

Publisert Sist oppdatert

Det skal i alt bygges elleve kilometer ny E39 på strekningen. Den nye veien skal følge omtrent samme linje som dagens E39, men blir betydeleg bredere og med bedre standard.

- Utfordringen i anleggsperioden blir trafikkavviklingen. I gjennomsnitt passerer 3500 biler denne strekningen hvert døgn, og veien er viktig både som hovedferdselsåre og lokalvei i Jølster, sier Svein Reidar Dale, prosjektleder i Statens vegvesen.

Frå Årdal til Skei, i alt 6,5 kilometer, skal det bygges parallell gang og sykkelvei. Denne vil bli skilt fra hovedveien med en tre meter bred grøft.

Underskudd på stein – skal drive tunnel

Prosjektet har underskudd på stein, og det er derfor bestemt at det skal drives en tunnel på 2,5 kilometer i Kjøsnesfjorden, en tunnel som kan bli en del av et fremtidig rassikringsprosjekt.

- Allerede før jul skal det settes opp fang-gjerde i Pevika, som området heter, for å sikre tunnelpåhugget. For å skaffe nok masser, må entreprenøren som får oppdraget med å bygge ny E39 ganske fort gå i gang med tunneldrivingen, sier Dale.

På Kjøsnes blir det deponi, der stein fra tunneldrivingen blir mellomlagret, knust og foredlet til bruk i veibyggingen.

Fremdrift

Onsdag 23.november avholder Statens vegvesen tilbudsbefaring på Skei i Jølster, der interesserte entreprenørbedrifter får mulighet til å se området og stille spørsmål til konkurransegrunnlaget.

Frist for å levere inn tilbud er 6. januar 2017. Det blir signering av kontrakt i månedsskiftet januar/februar, og oppstart kort tid etterpå opplyses det fra Statens vegvesen.