Håvard Sunde regionsjef i NG og Bjarne Brøndbo daglig leder i Namdal Bilopphuggeri.
Håvard Sunde regionsjef i NG og Bjarne Brøndbo daglig leder i Namdal Bilopphuggeri.

Bjarne Brøndbo signerte med Norsk Gjenvinning

Namdal Bilopphuggeri AS blir ny biloppsamlingsplass i Norsk Gjenvinnings nasjonale nettverk. Daglig leder Bjarne Brøndbo i Namdal Bilopphuggeri moderniserer selskapet og har nyåpning i oktober.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Gjenvinning Norge AS (NG) håndterer årlig 25.000 kasserte biler og er hovedaktør for innsamling og gjenvinning av kasserte biler i Norge, står det i en pressemelding fra selskapet. For å sikre god logistikk og fremtidsrettet håndtering i innsamlingsleddet, har Norsk Gjenvinning nå inngått en langsiktig avtale med Namdal Bilopphuggeri AS.

Norsk Gjenvinning har en avtale med returselskapet Autoretur frem til desember 2019. NG har bygget opp et nettverk av biloppsamlingsplasser som samler inn biler lokalt og miljøsanerer disse, før transporten til NGs gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark i Fredrikstad.

- Namdal Bilopphuggeri er en aktør med lange tradisjoner og som er villig til å være med å utvikle bransjen, sier Håvard Sunde regionsjef i Norsk Gjenvinning.

- Mange har hatt et negativt inntrykk av bransjen hvor det dessverre har vært flere useriøse aktører – det skal vi å endre på. Vi trenger derfor partnere som er opptatt av sikker og miljøvennlig drift, og har en klar holdning til etterlevelse av lover og regler.

Nytt utstyrt

Bjarne Brøndbo, daglig leder i Namdal Bilopphuggeri, er godt fornøyd med den nye avtalen:

- Avtalen betyr at vi vil behandle cirka 300-400 flere biler per år. Et større bilvolum gjør oss i stand til å møte dagens og framtidens krav på en bedre måte. Vi kan med denne avtalen i ryggen foreta investeringer i utstyr som gjør oss i stand til å gjøre jobben sikrere, mer kontrollert, mer effektivt og ikke minst vil våre ansatte oppleve å ha utstyr som er moderne og enkelt å betjene.

Namdal Bilopphuggeri har nyåpning på sitt anlegg 19. oktober der investeringene vises frem.

- Med bakgrunn i avtalen, har vi utvidet utearealet, satt opp nye gjerder, flere lysmaster og lys, automatisk skyvegrind for inn- og utkjøring- altså en total oppgradering til en kostnad på cirka 2 millioner, opplyser Brøndbo.

Flere elbiler

Myndighetene stiller tydelige krav til blant annet miljøsanering og gjenvinningsgrader. Med stor sannsynlighet vil fremtiden føre med seg enda strengere krav. I tillegg kommer det nye utfordringer med håndtering av for eksempel elbiler og økt gjenbruk av bildeler.

- Bildemonteringsbransjen er meget strengt regulert gjennom lover og forskrifter. Våre medarbeidere er utdannet og kurset i bildemontering og i gjenvinningsfaget. Med vår behandling av vrakbiler sørger vi for gjenbruk av gjenbrukbare bildeler, god håndtering av gjenvinningsfraksjonene samtidig som vi tar ansvar for at de lovpålagte miljøoperasjonene blir utført på riktig måte, sier Brøndbo.

- Namdal Bilopphuggeri har som målsetting at vi skal være en bransjeaktør som tar miljøkravene på alvor, og denne avtalen gir oss forutsigbarhet for å kunne gjøre tyngre investeringer, avslutter han.