Trondheims tidligere hovedbrannstasjon er nå blitt et kultursenter i Trondheim.
Trondheims tidligere hovedbrannstasjon er nå blitt et kultursenter i Trondheim.

Fra brannstasjon til verneverdig flerbruksbygg

NCC Norge AS har totalrenovert Trondheims tidligere hovedbrannstasjon til en verdi av 125 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

 Der det tidligere var brannmenn og brannbiler, er det nå litteraturhus, kafé, kunsthall og moderne og lyse kontorlokaler.

– Det er ikke tvil om at det har vært en krevende jobb, der vi blant annet har prøvd å ta vare på en rekke av de originale detaljene i bygget, sier Trond Espen Lorentzen, prosjektleder i NCC Norge.

Nesten to år har arbeidet tatt, etter at selskapet Brannstasjonen SMN AS (som SpareBank 1 SMN står bak) overtok bygget og satte i gang en omfattende ombygging og oppgradering.

6.500 kvm fordelt på seks etasjer

Bygget har seks etasjer og to kjelleretasjer etter ferdigstilling.

I tillegg er det oppført et tilbygg i seks etasjer hvor den øverste består av forskjellige tekniske rom. Miljø og bærekraft har vært avgjørende for NCC Norge i arbeidet med bygget, som følger Breeam-standarden, som i likhet med andre strenge miljøsertifiseringer som i økende grad etterspørres av både private og offentlige byggherrer.

Trondheims lokalpresse har fattet stor interesse i byggeprosjektet da bygget ligger sentralt i Trondheim, er delvis vernet av byantikvaren og inneholder en kunsthall i førsteetasjen hvor også Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har sine lokaler.