Budsjettvinneren
Budsjettvinneren

Samferdsel er budsjettvinner

Regjeringen foreslås 62,4 milliarder kroner til samferdsel i Statsbudsjettet for 2017, en økning på 4,4 prosent fra fjorårsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Regjeringen foreslår totalt 1,275,6 milliarder kroner i budsjettforslaget, en økning på 3,8 prosent fra 2016-budsjettet.

225,6 milliarder er oljekroner, og som representerer tre prosent av oljefondet.

- Det foreslås 33 milliarder kroner til veiformål og 21,9 milliarder til jernbane. Denne offensive satsingen på vei og bane gjør samferdsel til budsjettvinner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Veisatsing

Med 2,3 milliarder kroner eller 7,3 prosent mer i forhold til saldert budsjett for 2016 til vei beviser det en satsing på riksveier.

- Dette er en historisk satsing på vei og jernbane med økt anleggsaktivitet i hele landet. Vi binder landsdelene tettere sammen med kortere reisetid, utvider arbeidsmarkedet for pendlere og gjør det tryggere å ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet reduseres med 1,6 milliarder kroner i 2017. Det er særlig prioriteringen av tunneloppgraderinger som gjør at etterslepet reduseres.

– Vi foreslår å bruke 2,5 milliarder kroner på tunneler, noe som er en økning på 350 millioner kroner fra i fjor og hele 1,9 milliarder kroner siden 2013, sier Solvik-Olsen. I 2017 planlegges det å utbedre 25 tunneler slik at de oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Samferdselsministeren understreker også satsingen på mer miljøvennlig drift av maritim virksomhet og ser at krav til lav- og nullutslipp fører til mer drift med helelektriske ferger.

Regjeringen har et mål om å gjøre bompengeinnkreving mer effektiv, og arbeidet med bompengereformen er godt i gang.

– Vi ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene og innfører derfor et årlig tilskudd på 500 millioner kroner for å senke takstene utenfor byene, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS