En av Veirenos mange «verditransporter» i Oslo.
En av Veirenos mange «verditransporter» i Oslo.

Veireno kjører «verditransport»

Mandag 3. oktober ruller 42 nye renovasjonsbiler fra Veireno AS ut på veiene i hovedstaden. De har «Verditransport» foliert på sidene.

Publisert Sist oppdatert

- Budskapet gjenspeiler vår grunntanke om at avfall er verdifulle ressurser som gis videre liv gjennom gjenvinning, sier kommunikasjonsdirektør i Renovasjonsetaten Tone Dalen i en pressemelding.

- Håpet er at de nye bilene maner til ettertanke hos Oslos innbyggere og at flere begynner å se på avfall som nettopp verdier, forsetter Dalen.

Strenge miljøkrav i kontrakten

Det er stilt tydelige klima- og miljøkrav til kontraktsinngåelsen med Veireno.

Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo), Pål A. Sommernes (Direktør, Renovasjonsetaten og Jonny Enger (Daglig leder, Veireno).
Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo), Pål A. Sommernes (Direktør, Renovasjonsetaten og Jonny Enger (Daglig leder, Veireno).

- Oslo skal være en kravstor innkjøper, for å sikre de beste klimaløsningene. Nå kjører renovasjonsbilene på biogass, og det er stilt krav til at personbilene som brukes i oppdrag for Renovasjonsetaten skal være nullutslippsbiler, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Bilparken består dessuten av energieffektive renovasjonsbiler som har helt ny teknologi for skånsom behandling av avfall og forenklet kommunikasjon mellom etaten, driftsledere og renovatører, opplyses det i meldingen.

- Optimaliserte skiftordninger

- Optimaliserte ruter og skiftordninger fører til færre biler på veiene og mer effektiv kjøring. Slik bidrar vi til mindre klimagassutslipp og bedre luft for Oslos innbyggere, avslutter byråden.