Statskog selger ca. 73.000 daa eiendom

Etter skogkjøpet i 2010 har Statskog solgt 187 eiendommer som samlet utgjør nærmere 400.000 daa. Konsesjonsbehandling gjenstår for en del av disse eiendommene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Eiendommene som selges er en del av det såkalte arronderingssalget som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2020.

I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS.

Kjøpet forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Salget gir Statskog bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Kjøpergruppene

Den dominerende kjøpergruppen er lokale kjøpere, dvs. kjøpere som er bosatt i den kommunen hvor eiendommen som er kjøpt ligger.

Lokale kjøpere sammen med kjøpere som er jord- og skogbrukere i nabokommunen står for nærmere 80 prosent av kjøpene. Miljødirektoratet har kjøpt 21 eiendommer på til sammen ca. 50.000 daa. 14 eiendommer på noe over 20.000 daa er kjøpt av kommuner.

- Salget så langt viser at lokale skogeiere benytter seg av muligheten til å kjøpe eiendom som styrker eget næringsgrunnlag innenfor skogbruk og utleie av jakt- og fiskerett. Det er all grunn til å anta at denne trenden vil fortsette, sier arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.

Disse selges i høst

Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73.000 daa. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Miljødirektoratet har anvendt sin forkjøpsrett på eiendommene Torsetåsen i Tinn og Fåvangkomplekset i Ringebu. I tillegg til eiendommene som annonseres og er solgt til Miljødirektoratet, selges tre eiendommer til kjøpere som oppfyller krav satt av kommunen. Disse eiendommene ligger i Tinn kommune og tilbys lokale aktive brukere i kommunen.

30.september ble dermed ti eiendommer annonsert for salg.

Eiendommer som annonseres:

Statskog eiendommer salg.jpg 

(Illustrasjon: Statskog)


Se ytterligere informasjon om eiendommene som annonseres (statskog.no)

Powered by Labrador CMS